U bent hier

Landelijke beleidsdoelen seksuele gezondheid

Er zijn drie beleidsdocumenten waarin de landelijke beleidskaders voor seksuele gezondheid zijn vastgesteld en waar doelen zijn geformuleerd voor landelijk beleid.

Nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid Dichtbij’

Seksuele gezondheid krijgt expliciet aandacht in de nota. Het kabinet zet vooral in op jeugdigen en benoemt daarbij de volgende doelen:

 • Bevorderen van seksueel gezond gedrag.
 • Stimuleren van weerbaarheid en het stellen van grenzen.
 • Vroege signalering van risico’s en problemen.
 • Goede hulpverlening en toegang tot informatie.

Bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jongeren, vanuit weerbaarheid, verdient seksuele gezondheid extra aandacht (naast gezond gewicht en problematisch middelengebruik).

Jongeren moeten de mogelijkheid hebben relaties, vrijwillig, veilig en prettig vorm te geven en problemen als seksuele dwang, soa en ongewenste zwangerschap te voorkomen. In de nota 'Gezondheid dichtbij' staan daarom vier waarden centraal bij het bevorderen van seksuele gezondheid. Die kunnen worden vertaald in de volgende na te streven doelen:

 • Jongeren/burgers maken autonome keuzen over seksueel gedrag.
 • Jongeren/burgers zijn weerbaar tegen verleiding en pogingen tot grensoverschrijding.
 • Jongeren/burgers handelen seksueel vanuit een besef van wederkerigheid en respect.
 • Jongeren/burgers weten waar zij informatie en goede hulpverlening kunnen vinden, als zij dat nodig hebben en maken daar gebruik van.

Lees verder: landelijke nota gezondheidsbeleid van VWS (Pdf, 542 Kb)

Landelijke beleidsbrief seksuele gezondheid

In 2009 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de beleidsbrief Seksuele gezondheid een samenhangende aanpak bepleit van de preventie van seksueel geweld, onbedoelde (tiener)zwangerschap en soa/hiv. De landelijke nota ‘Gezondheid dichtbij’ geeft aan dat de inzet op de aandachtsgebieden zoals vermeld in de beleidsbrief grotendeels worden gecontinueerd.

Belangrijkste doel uit de beleidsbrief is het behouden en waar wenselijk bevorderen van de seksuele gezondheid van iedereen (en kwetsbare groepen in het bijzonder). Meer specifieke doelstellingen die uit de beleidsbrief kunnen worden afgeleid zijn:

 • Verbeteren van de seksuele vorming van jongens.
 • Verbeteren van de seksuele gezondheid van nieuwe Nederlanders en Nederlanders met een lage sociaal economische status.
 • Verminderen van het aantal slachtoffers van loverboys.
 • Verminderen van het aantal soa- en hiv-infecties.
 • Verminderen van het aantal gevallen van seksueel geweld/seksuele grensoverschrijding.
 • Vermindering van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen (bijvoorbeeld bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen).
 • Verbeteren van de seksuele gezondheid van mensen met een ziekte of een handicap.
 • Vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit (bijvoorbeeld bij religieuze groepen).

Lees verder: brief ministerie van VWS over seksuele gezondheid (Pdf, 140 Kb)

Nationaal soa/hiv plan 2012-2016

In het soa/hiv plan staan 14 concrete doelstellingen geformuleerd. Met name de eerste 7 vragen ook om inzet van gemeenten:

 • In 2015 is het percentage van jongeren dat risico heeft gelopen en dat zich jaarlijks op chlamydia laat testen ten minste gelijk gebleven aan 2010.
 • In 2015 is condoomgebruik onder jongeren bij de eerste geslachtsgemeenschap ten minste gelijk gebleven aan 2010.
 • In 2015 is het percentage MSM met hiv dat niet op de hoogte is van zijn hiv-status afgenomen ten opzichte van 2008.
 • In 2015 is het percentage onbeschermde anale seks (in de laatste 6 maanden) onder jonge MSM met losse partners afgenomen ten opzichte van 2010.
 • In 2015 is het percentage mensen met hiv onder etnische minderheden, met name sub-Sahara Afrikanen en mensen afkomstig uit het Caribische gebied, dat niet op de hoogte is van zijn hiv-status, afgenomen ten opzichte van 2008.
 • In 2015 is correct en consequent condoomgebruik onder met name jongeren uit etnische minderheden toegenomen ten opzichte van 2010.
 • In 2015 worden mensen met hiv in een vroeger stadium van de infectie gediagnosticeerd en komen zij sneller in zorg ten opzicht van 2010.

Lees verder: Nationaal soa/hiv-plan 2012-2016 'Bestendigen en versterken' (Pdf, 364 Kb)

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer