U bent hier

Evalueren van beleid voor seksuele gezondheid

Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal beleid voor het bevorderen van seksuele gezondheid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. Of alle inspanningen bijdragen aan de doelstelling, is op korte termijn vaak nog niet te beoordelen. Maar een gemeente kan in het beleidsplan wel indicatoren aanwijzen die een graadmeter zijn voor het succes van beleid.

Waarom evalueren?

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw werk.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en financiering.

Soorten evaluaties

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de verschillende soorten evaluatie en de doelen waarvoor u ze kunt toepassen? Kijk bij de algemene informatie over soorten evaluaties.

Indicatoren seksuele gezondheid

Indicatoren maken het mogelijk om het beleid op korte termijn te evalueren, ook als er sprake is van langetermijndoelen. Richt het beleid zich bijvoorbeeld op doelen die meerdere beleidscycli omvatten, dan kunt u met indicatoren aan het einde van de eerste beleidscyclus al evalueren. Met de uitkomsten en de bereikte resultaten beoordeelt u of bijsturing nodig is. Bekijk een overzicht van mogelijke indicatoren voor effect- en procesevaluatie.

Communicatie over de voortgang

Blijkt uit de evaluatie dat er voortgang is geboekt? Het bevorderen van seksuele gezondheid is een zaak van lange adem. Tussentijdse mijlpalen vormen een goede aanleiding om te communiceren over successen. Als dat op een aansprekende manier gebeurt, levert het de nodige media-aandacht op en houdt u belanghebbenden betrokken en enthousiast. Neem communicatie daarom op in het evaluatieplan.

Aandachtspunten en basisstappen

Een evaluatie hoeft niet groot of duur te zijn. Er is niet één juiste vorm van evalueren. De manier van evalueren hangt af van wat u wilt weten en waarom. Begin tijdig met het maken van plannen voor de evaluatie, zodat u alle acties vanaf het begin kunt volgen. Kijk voor tips bij de algemene informatie over aandachtspunten en de basisstappen voor evalueren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer