U bent hier

Indicatoren voor beleidsevaluatie seksuele gezondheid

Indicatoren maken het mogelijk om het beleid op korte termijn te evalueren, ook als er sprake is van langetermijndoelen. Richt het beleid zich bijvoorbeeld op doelen die meerdere beleidscycli omvatten, dan kunt u met indicatoren aan het einde van de eerste beleidscyclus al evalueren. Met de uitkomsten en de bereikte resultaten beoordeelt u of bijsturing nodig is.  

Mogelijke indicatoren voor beleidsevaluaties

Een af- of toename van problemen in vergelijking met de vorige meting

  • De seksuele weerbaarheid onder jongeren is toegenomen, wat o.a. blijkt uit minder meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de zedenpolitie en een lagere prevalentie van seksuele dwang in Emovo onder 16-jarigen.
  • Antilliaanse en Surinaamse vrouwen zijn beter geïnformeerd over effectief anticonceptiegebruik en hebben goede toegang tot betaalbare anticonceptie via de eerstelijnszorg in regio X. Het aantal ongewenste zwangerschappen en abortus onder deze groep in regio X is verminderd.

Mogelijke indicatoren voor procesevaluaties

Trainingen, bijeenkomsten en voorlichtingen

  • Het aantal bijeenkomsten op het gebied van deskundigheidsbevordering voor het signaleren van seksueel geweld en aantal deelnemers of type professionals dat hieraan heeft deelgenomen
  • Het aantal trainingen weerbaarheid per jaar en aantal deelnemers/disciplines dat deelgenomen heeft
  • Het aantal scholen dat meedoet aan de ‘Week van de lentekriebels’ of het aantal klassen dat het lespakket ‘Lang leve de liefde’ het komend schooljaar inzet

Bezoekers van voorzieningen

  • Het aantal bezoekers van de soa-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGD.
  • Het aantal bezoekers van de Sense-spreekuren of deelnemers aan Sense-activiteiten.
  • Het aantal bezoekers van het onderdeel van de gemeentewebsite dat over seksuele gezondheid gaat.
  • Het aantal bezoekers dat de desbetreffende dienstverlening met een cijfer 8 waardeert.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer