U bent hier

Een integrale aanpak seksuele gezondheid: pijler Ondersteuning

Met goede opvang en ondersteuning kunnen extra problemen en mogelijke herhaling worden voorkomen. Voorbeelden zijn:

 • een trainingsprogramma voor mensen die grensoverschrijdend seksueel geweld hebben meegemaakt
 • opvangprogramma’s en opvoedingsondersteuning voor jonge ouders
 • opvang en begeleiding van tienermoeders of vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in de vrouwenopvang
 • anticonceptiecounseling na een abortus
 • preventieve counseling van mensen die een soa hebben opgelopen.

Bij ernstiger problemen, zoals seksuele trauma’s, is het van belang dat er op lokaal niveau ook voldoende en intensievere zorg en hulpverlening beschikbaar is.

Rol van de gemeente

 • als onderdeel van de lokale probleemanalyse vaststellen of er in de eigen gemeente voldoende vormen van opvang en ondersteuning worden aangeboden bij seksuele gezondheidsproblemen (door wie, aan wie en met welk resultaat?).
 • eventuele rapportages of signalen uit de opvang en ondersteuning gebruiken voor beleidsformulering.

Mogelijke interventies

Ambitie: herhaling van grensoverschrijdend seksueel gedrag voo​rkomen. Mogelijke interventies:

 • Jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele geweldsdelicten, worden doorgeleid naar een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkende gedragsinterventie (Respect Limits via de Raad van Kinderbescherming).
 • Mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld in hun relatie, worden doorgeleid naar een behandelingsprogramma voor plegers van huiselijk geweld (GRIPGeweld in Relaties Interventie Project).
 • Slachtoffers worden opgevangen en begeleid bij de ontwikkeling van hun weerbaarheid.

Ambitie: herhaling van risico’s op soa en ongewenste zwangerschap voorkomen. Mogelijke interventies:

 • Anticonceptiecounseling voor risicogroepen.
 • Counseling met behulp van motiverende gespreksvoering aan mensen met een positieve soa-testuitslag en na herhaalde abortus.
 • Gratis verstrekking van passende anticonceptie aan meisjes die op jonge leeftijd meer dan eens ongewenst zwanger zijn geweest.
 • Seksuele opvoedingsondersteuning aan ouders (Opgroeien met liefde).

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer