U bent hier

Mogelijke interventies voorlichting en educatie

Primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Ambitie: het bevorderen van seksuele en relationele vorming is een vast onderdeel in het lesprogramma van basis- en voortgezet onderwijs. Mogelijke interventies:

 • Girls’ Choice en Boys R Us: spel voor respectievelijk meisjes en jongens om seksualiteit, intimiteit en relaties met een positieve insteek bespreekbaar te maken.
 • Met de Gezonde School aanpak kan een school zelf prioriteiten vaststellen voor educatie en beleid op het gebied van gezondheidsthema’s, waaronder seksualiteit en relaties.

Lespakket Relaties & Seksualiteit

Het vernieuwde lespakket Relaties & Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het bevat katernen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De week van de Lentekriebels is een jaarlijks stimuleringsproject om leerlingen vetrouwd te maken met het thema. 

logo lang leve de liefde

Lang Leve de Liefde

Lang Leve de Liefde is een lespakket over liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor de tweede klas van alle onderwijsniveaus van het voortgezet onderwijs. Met het pakket wordt gewerkt aan de kennis, houding en de vaardigheden van de leerlingen. Lang leven de liefde is er ook voor het mbo. 

Interventies gericht op weerbaarheid

Er zijn verschillende interventies op het gebied van (seksuele) weerbaarheid voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Enkele voorbeelden:

 • Rots en Water
 • Loving me, loving you (GGD Rotterdam)
 • Kom op voor jezelf (GGD Utrecht)

Bekijk ze op het interventieoverzicht seksuele gezondheid.

Jeugd-, jongeren- en welzijnswerk

Ambitie: seksuele en relationele vorming bevorderen in het jeugd-, jongeren- en welzijnswerk. Mogelijke interventies:

 • Jongerenwerkers worden getraind in het begeleiden van jongeren bij seksuele gezondheidsbevordering en beschikken over interventies voor jongeren, zoals:
 • Theatervoorstelling (‘sex-factor’) over seksueel riskant gedrag voor en met allochtone jongeren. De DVD van de theatervoorstelling wordt gebruikt bij ouderavonden en educatie op scholen in de regio (Amsterdam Zuid-Oost).
 • Keep It Safe: voorlichting over seksuele gezondheid en veilig vrijen in jongerengroepen.
 • Programma voor Antillianen (Amor i Salú) en in andere regio’s: theater en homeparty’s.
 • Tour-of-love-bus voor jongeren, informatie en advies (Groningen).
 • Doelgroepspecifieke interventies (Safe Sex Comedy Show) voor allochtone groepen.
 • Bekijk hoe social media (erkende) interventies kunnen ondersteunen.

Prostituees

Ambitie: prostituees kunnen hun seksuele gezondheid beter beschermen. Mogelijke interventies:

Uitvoering van modules van het pakket Gezond en sterk in het sekswerk, waaronder:

 • Je lijf, je leven: voor de verbetering van zelfzorg.
 • Veilig werken: over het stellen van grenzen.

Professionals

Ambitie: meer kennis over de beleidsmaatregelen van de gemeente onder professionals en burgers. Mogelijke interventies:

 • Voorlichting aan hulpverleners over keuzemogelijkheden na een ongewenste zangerschap en wetgeving op het gebied van zwangerschapsafbreking.
 • Voorlichting aan professionals over financiën, leerplicht en wet- en regelgeving, zodat zij zwangere tieners hierover adequaat kunnen informeren.
 • Voorlichting over de strafbaarheid van zedendelicten door folders te verspreiden in onder andere bibliotheken, buurthuizen en scholen.
 • Bijscholing aan professionals over de Wet meldcode huiselijk geweld.

Burgers

Ambitie: burgers zijn beter op de hoogte van de ambities, keuzes en resultaten van het gemeentelijk beleid. Mogelijke interventies:

 • Informeren van relevante professionals en het algemene publiek over de omvang, aard, gevolgen en (integrale) aanpak van seksuele grensoverschrijding in de eigen gemeente.
 • Aandacht voor het thema seksuele gezondheid in de stadskrant of andere uitgaven van de gemeente.

Ambitie: onder burgers het bewustzijn bevorderen van het belang van veilige, vrijwillige en prettige seksuele relaties. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens lokale evenementen aandat te vragen voor seksuele gezondheid.

Toolkits publieksinformatie

In de toolkits vindt u informatie waarmee u uw publiek kunt voorlichten over gezondheidsthema’s. De inhoud van de toolkits bestaat uit kant-en-klare voorlichtingsproducten of halffabricaten. Er is onder andere een toolkit Seksuele gezondheid met verschillende materialen beschikbaar.

Meer informatie

Vignet Gezonde School: basisscholen en mbo-scholen (Gezondeschool.nl) die structureel aandacht besteden aan gezondheidsbevordering kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen. Er is onder andere een themacertificaat Relaties en seksualiteit .

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer