U bent hier

Overzicht voorbeelden Seksuele Gezondheid

Op deze pagina vindt u voorbeelden over het voorbereiden, maken en uitvoeren van beleid op Seksuele Gezondheid.

Ervaringsverhaal GGD Gelderland-Midden

 

Seksueel geweld, ongeplande zwangerschappen en soa-infecties hebben grote maatschappelijke gevolgen. GGD Gelderland-Midden en ketenpartners overtuigden 13 van de 16 gemeenten in hun regio om seksuele gezondheid als speerpunt in beleid op te nemen. Lees hoe GGD Gelderland-Midden dit met de gemeenten oppakte met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

Koppeling seksuele vorming aan sociale veiligheid en meldcode

 

In de afgelopen jaren zijn er verschillende wetswijzigingen in het onderwijs doorgevoerd. Scholen moeten verplicht werken volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, en vanaf 2015 zorg dragen voor een sociaal veiligheidsbeleid. Ook moeten ze sinds 2012 invulling geven aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Scholen kunnen zich overvraagd voelen door alle verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Lees hoe GGD Hollands Midden scholen ondersteunt.

Aanpak sexting uitgewerkt door jongeren in Tilburg

 

In Tilburg werden naaktfoto's tegen de wil van leerlingen op Instagram geplaatst: een voorbeeld van sexting waar de gemeente iets aan wilde doen. ‘Sexting komt steeds meer voor’, zegt Pierre-Ine Mattheussens van de politie. ‘Het fenomeen sexting is niet alleen een probleem in Tilburg, maar het duikt in het hele land op.’ In het kader van het project We can Young Tilburg is in Tilburg een campagne ontwikkeld om onvrijwillige sexting aan te pakken. Lees meer over de campagne.

Gemeentelijke cijfers seksuele grensoverschrijding hoger dan elders in de regio

 

In de gemeente Montfoort bleken de door jongeren gerapporteerde cijfers in het schoolkrachtonderzoek voor grensoverschrijdend gedrag hoger dan in de rest van de provincie. GGD Utrecht heeft toen samen met de gemeente voorgesteld leerlingen in 2016 en 2017 de lespakketten “Kriebels in je buik" (basisonderwijs) en “Lang leve de Liefde" (voortgezet onderwijs) aan te bieden. Lees waarom de gemeenteraad besloot eerst aanvullend onderzoek te doen.

Preventie onbedoelde zwangerschappen door speciale begeleiding naar anticonceptie voor kwetsbare vrouwen

 

In de gemeente Tilburg zagen hulpverleners soms met lede ogen aan hoe kwetsbare vrouwen door gebrek aan kennis, financiële middelen of door een vast geloof in mythes ongepland zwanger werden. Verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam van GGD Hart voor Brabant voerde in samenspraak met de gemeente Tilburg een pilot uit waarin 30 vrouwen proactief en indien nodig intensief werden begeleid richting adequate anticonceptie. In 2017 heeft de gemeente Tilburg extra middelen vrij gemaakt om anticonceptiebegeleiding, samen met 20 regionale partners, nog een extra impuls te geven. Lees meer over deze pilot.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer