U bent hier

Intersectorale samenwerking seksuele gezondheid

Door de aanpak van seksuele gezondheidsproblemen te verbinden met andere relevante gezondheidsthema’s en andere relevante beleidssectoren, kan meer gezondheidswinst behaald worden. Gezondheidsthema’s die relevant zijn voor de bevordering van seksuele gezondheid zijn onder andere:

 • Alcohol (van invloed op seksueel geweld en veilig vrijen).
 • Drugsgebruik (met name recreatief middelengebruik bij seksueel gedrag).
 • Sporten en (seksuele) weerbaarheid.

Relevante beleidssectoren

Beleidssectoren die relevant zijn voor de bevordering van seksuele gezondheid zijn onder andere:
 • Jeugdbeleid (vergroten van de weerbaarheid)
 • Jeugdgezondheidszorgbeleid
 • Onderwijsbeleid (voorkomen van schooluitval)
 • Welzijnsbeleid (Wmo)
 • Wonen, zorg en samenlevingsbeleid (huiselijk en seksueel geweld)
 • Vreemdelingenbeleid (opvang van asielzoekers)
 • Veiligheidsbeleid (criminaliteitspreventie)
 • Prostitutiebeleid
 • Diversiteitsbeleid (homo-emancipatie)
Een belangrijke beleidssector die relevant is voor de bevordering van de seksuele gezondheid is de seksuele gezondheidszorg en -hulpverlening. Door verbindingen te leggen tussen preventie, zorg en hulpverlening kan het gemeentelijk beleid versterkt worden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer