U bent hier

Overzicht van samenwerkingspartners seksuele gezondheid

De volgende samenwerkingspartners spelen een belangrijke rol bij de bevordering van seksuele gezondheid:

GGD

GGD’en zijn de belangrijkste lokale partners op het gebied van seksuele gezondheid. Zij leveren bijvoorbeeld lokale (epidemiologische) informatie aan over soa’s, seksuele dwang en ongewenste zwangerschap en ondersteunen scholen bij seksuele voorlichting. Met het oog op de integrale aanpak vormen verschillende afdelingen van de GGD een potentiële samenwerkingspartner:

 • Algemene gezondheidszorg
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Epidemiologie
 • Gezondheidsbevordering
 • Infectieziektebestrijding
 • Soa-polikliniek voor hoogrisicogroepen
 • Sense-spreekuren over seksualiteit voor jongeren tot en met 24 jaar

Voorbeeld: Ketenpartners werken samen bij aanpak loverboys

Voor het opzetten van een ketenaanpak prostitutiebeleid is een quickscan uitgevoerd met input van diverse instellingen. Partijen zoals JIP, GGD, MEE Veluwe, maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, politie, Openbaar Ministerie en Hera, Steunpunt Huiselijk Geweld werkten samen. Elk onderdeel van de keten heeft een procesverantwoordelijke die in het ketenregieteam zit. Dit team komt eens per 2 maanden bijeen.

Voor het onderdeel preventie/voorlichting geven JIP en MEE Veluwe trainingen aan jongeren die ze samen met de GGD hebben ontwikkeld. De trainingen gaan ook over grenzen stellen in brede zin. Voor melding/signalering is het meldpunt loverboys/jeugdprostitutie, ondergebracht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, betrokken. Voor het meldpunt zijn medewerkers aanvullend getraind. Het meldpunt zorgt voor dossiervorming en fungeert als consultatiepunt, bv. bij vermoedens.

Voor het onderdeel weging/kwalificatie werken Bureau Jeugdzorg en de politie samen. MEE Veluwe coördineert de toewijzing en uitvoering van de zorgcoördinatie. Voor de evaluatie is de procesverantwoordelijke van de gemeente verantwoordelijk. Door deze ketenaanpak wordt de situatie van de hulpverlening aan het slachtoffer inzichtelijker en is de bewijslast tegen daders sterker. - Gemeente Apeldoorn

Gemeentediensten (anders dan gezondheid)

 • Jeugd, Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Veiligheid (politie)
 • Welzijn
 • Integratie
 • Emancipatie

Instellingen voor seksuele gezondheidszorg

 • Centrum voor seksuele gezondheid
 • Abortuskliniek

Welzijnsorganisaties

 • Jeugdwelzijnswerk
 • Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

Zorginstellingen

 • Eerstelijnszorg: huisartsen, gezondheidscentra, praktijkondersteuners
 • Tweedelijnszorg: verloskundigen, gynaecologen, seksuologen, hiv-behandelcentra
 • Thuiszorg
 • Geestelijke gezondheidszorg

Onderwijsinstellingen

 • Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ROC's (zie ook Gezonde School)
 • Zorg- en Adviesteams-teams 

Politie

 • Zedenpolitie
 • Wijkagent

Burgers

 • Jongerenverenigingen of -groepen
 • Belangenorganisaties voor tienermoeders
 • Zelforganisaties van etnische minderheden
 • Homogemeenschappen
 • Lokale afdelingen van de Hiv Vereniging Nederland
 • Samenwerking met religieuze leiders
 • Belangenbehartigingsorganisaties voor prostituees of drugsgebruikers, of van slachtoffers van seksuele grensoverschrijding/seksuele kindermishandeling.

Landelijke samenwerkingspartners

Landelijk kan een gemeente samenwerken met onder andere:

 • Movisie (seksueel en huiselijk geweld, LHBT (Lesbisch, Homo, Biseksueel en Transgender) emancipatie) en het landelijke Partnership Aanpak Seksueel Geweld (Seksueelgeweld.info).
 • Fiom, (ongeplande (tiener)zwangerschappen)
 • Rutgers (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)
 • Soa Aids Nederland: soa/hiv preventieprogramma's gericht op mannen die seks hebben met mannen (MSM), etnische minderheden, prostitutiesector
 • Mainline: soa/hiv preventie druggebruikers, middelengebruik en seksuele gezondheid

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer