U bent hier

Seksuele gezondheid: Preventie en zorg verbinden

In de gezondheidszorg en hulpverlening worden professionals dagelijks geconfronteerd met seksuele gezondheidsproblemen en -vragen. Hun kennis van problemen en hulpvragen kan van belang zijn voor de beleidsformulering, maar biedt ook mogelijkheden voor preventieve activiteiten. Zo kan een huisarts aandacht hebben voor preventie en verwijzen naar een voorlichtingsactiviteit en kan een verpleegkundige een preventieve counseling uitvoeren.

Preventie biedt aanknopingspunten voor zorg

Andersom biedt preventie ook aanknopingspunten voor goede opvang, zorgverlening of verwijzing. Een slachtoffer van seksueel geweld die bijvoorbeeld aangifte doet bij de politie, kan ook medische zorg nodig hebben en gebaat zijn bij educatie, opvang en begeleiding bij de verwerking. Een goede opvang bij de politie kan namelijk klachten doen verminderen en herhaald slachtofferschap voorkomen. De schakels van de keten tussen gezondheidsbevordering (preventie, vroege signalering) en zorg (behandeling) dienen goed op elkaar afgestemd te zijn.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer