U bent hier

Regionale samenwerking seksuele gezondheid

Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot de grenzen van een gemeente. Er zijn verschillende argumenten voor regionale samenwerking:

  • De problemen in een gemeente kunnen onderdeel zijn van een regionaal probleem. Er is dan samenwerking met andere gemeenten nodig om tot een oplossing te komen.
  • Door met andere gemeenten samen te werken kunnen expertise en krachten worden gebundeld en kan de kwaliteit van de uitvoering worden verbeterd.

In de praktijk vindt er al regionale samenwerking plaats binnen de uitvoering van de regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): De Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg, met als twee belangrijke onderdelen:

  • De soa-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGD.
  • De Sense-spreekuren (en out reach activiteiten) voor jongeren tot en met 24 jaar.

Voor de uitvoering van deze regeling is Nederland verdeeld in acht regio’s en is per regio één coördinerende GGD aangewezen. Binnen deze regio’s wordt door de GGD’en samengewerkt. De Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas.nl) biedt een overzicht van deze regio's, de coördinerende GGD-en en de locaties van soa-spreekuren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer