U bent hier

Wat bereikt u met de inzet op seksuele gezondheid?

Minder schooluitval en minder beroep op sociale voorzieningen

Inzet op de preventie van tienerzwangerschappen voorkomt het terugvallen op een uitkering en voorkomt een beroep op hulpverlening op psychosociale- en opvoedproblemen.

Hogere arbeids- en maatschappelijke participatie

Inzet op de preventie van chronische soa's zoals hiv, hepatitis of herpes voorkomt psychosociale klachten en arbeidsuitval.

Lagere druk op zorg

Inzet op de preventie van seksuele grensoverschreiding en homo-negativiteit draagt bij aan een lagere druk op zorg. Jongeren en volwassenen die vanwege hun geaardheid gediscrimineerd of gepest worden, lopen een groter risico op depressie of suïcide. Seksuele grensoverschreiding kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor het sociaal functioneren van slachtoffers.

Meer veiligheid in de gemeente

Inzet op goed verlichte openbare ruimtes, voldoende toezicht in het uitgaansleven, preventie van bovenmatig alcohol- en drugsgebruik en het reguleren van sekslocaties, dragen bij aan de veiligheid.

Lagere kosten voor politie en justitie

Preventie van seksueel grensoverschreidend gedrag bespaart kosten voor politie en justitie. Aangiftes, opsporing en vervolging van seksuele geweldsdelicten, loverboypraktijken en kinderporno brengen aanzienlijke kosten met zich mee.

Minder ongelijkheid

Problemen in de seksuele gezondheid concentreren zich vaak in groepen en wijken met een sociaaleconomische- en gezondheidsachterstand. Investeren in preventie en goede toegang tot informatie, zorg en voorzieningen verkleint te verschillen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer