U bent hier

Aanvullende landelijke regelingen en subsidies

Subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)

Dit is een wettelijke subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Deze regeling is per 1 januari 2012 ontstaan door integratie van de eerdere regelingen Aanvullende Curatieve Soa-bestrijding (ACS, start 2006) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH, start 2008).

De aanvullende regeling Seksuele gezondheid is een aanvulling op:

  • het aanbod binnen de reguliere zorg (huisartsen en specialisten)
  • de collectieve preventietaken (gemeente, GGD, andere instellingen).

Van gemeenten wordt dus verwacht dat ze in aanvulling op deze regeling activiteiten ondernemen waarmee de seksuele gezondheid verder wordt bevorderd.

Het aanvullende aanbod bestaat uit twee onderdelen:

  • GGD-soa poliklinieken voor hoog risicogroepen die via de reguliere zorg (vooralsnog) moeilijk bereikt worden en die een verhoogd risico op soa hebben door gedrag en/of sociale kwetsbaarheid.
  • Sense spreekuren (en out reach activiteiten) voor jongeren tot 25 jaar voor vragen over seksualiteit. Naast de spreekuren kunnen jongeren mailen of chatten met de Sense.infolijn of voor informatie gebruik maken van de website Sense.info.

Deze aanvullende hulpverlening is gratis, laagdrempelig en anoniem.

De uitvoering is belegd bij 8 coördinerende GGD-en die gezamenlijk een landelijk netwerk vormen. De landelijke coördinatie en uitvoering van de regeling is door het Ministerie van VWS belegd bij het RIVM-Centrum voor Infectieziektebestrijding. Onderdeel van de landelijke coördinatie is een uniform registratie- en kwaliteitssysteem.

Voor gemeentelijk beleid op seksuele gezondheid biedt deze regeling een paar voordelen:

  • Financiering voor een deel van de lokale uitvoering. De regeling vervangt echter niet de gehele lokale uitvoering, maar biedt als het ware een ruggengraat aan uitvoering gericht op hoog risicogroepen en kwetsbare groepen.
  • Coördinatie binnen de regio. Gemeenten kunnen voor coördinatie aansluiten bij de coördinatie voor de Soa-Sense regio’s en zo zorg dragen voor betere afstemming, samenwerking en krachten bundelen.
  • Bron van informatie over lokale problemen met seksuele gezondheid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer