U bent hier

Seksuele gezondheid: Overzicht landelijke ondersteuning

Organisaties

  • Rutgers: kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
  • Soa Aids Nederland: expertisecentrum gericht op hiv/aids en andere soa.
  • MOVISIE: kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling, onder andere rond het thema huiselijk en seksueel geweld.
  • Pharos: adviescentrum migranten, vluchtelingen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Partnership Aanpak Seksueel Geweld: samenwerkingsverband van organisaties om preventie en aanpak van seksueel geweld een impuls te geven.
  • Hiv Vereniging Nederland: patiëntenvereniging, experts in leven met hiv.
  • Mainline: expertisecentrum druggebruik onder andere in relatie tot seksuele gezondheid.
  • COC: federatie van Nederlandse Verenigingen tot integratie van homoseksualiteit.
  • Fiom: biedt ondersteuning bij vraagstukken rond onbedoelde zwangerschap, abortus, zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid.

Websites

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer