U bent hier

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze Wet (Officiëlebekendmakingen.nl) verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

Het doel van de wet is dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of (seksuele) kindermishandeling.

Plicht om meldcode te hanteren

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie zijn verplicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en ouderenmishandeling. Het ministerie van VWS ondersteunt daarbij met onder andere het basismodel van de meldcode (Rijksoverheid.nl), dat een stappenplan voor professionals bevat.

Lees verder: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid.nl)

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer