U bent hier

Seksuele gezondheid in Wpg en Wmo

Wet Publieke Gezondheid

De gemeente heeft een wettelijke gezondheidsbevorderende taak. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staat dat het college van B&W voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg de volgende taken heeft:

 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (artikel 2.2 c).
 • het bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering (artikel 2.2 d).
 • het bevorderen van technische hygiënezorg (artikel 2.2 f).
 • zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (artikel 5a).
 • zorgdragen voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder het nemen van algemene preventieve maatregelen en het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing (artikel 6).

Jeugdgezondheidszorg

Taken bij de jeugdgezondheidszorg die relevant kunnen zijn voor de bevordering van seksuele gezondheid:

 • het volgen van de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen tot 19 jaar.
 • het tijdig signaleren van seksuele problemen of bedreigende situaties en factoren.
 • het geven van voorlichting en advies.
 • het bieden van begeleiding.
 • het kunnen verwijzen bij problemen.

Taken bestrijding van soa/hiv

 • surveillance
 • beleidsadvisering
 • preventie
 • bron- en contactopsporing
 • netwerk- en regiefunctie
 • outbreakmanagement (snelle reactie op plotselinge uitbraken van infecties)
 • onderzoek

Deskundigheid GGD

Veel van deze taken worden uitgevoerd door een GGD. De gemeente draagt daarbij de verantwoordelijkheid (artikel 15) om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke gezondheidsdienst beschikt over deskundigen op de volgende terreinen:

 • sociale geneeskunde
 • epidemiologie
 • sociale verpleegkunde
 • gezondheidsbevordering
 • gedragswetenschappen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Uitvoering van de Wmo is een taak van de gemeente. De wet is gericht op het ondersteunen van burgers bij participatie in de samenleving: ‘meedoen’. De Wmo kent negen zogenoemde prestatievelden. Het beleid voor de opvang na ervaringen of dreigingen met seksueel geweld in huiselijke kring (Huiselijkgeweld.nl) valt onder het prestatieveld ‘maatschappelijke opvang’, waaronder vrouwenopvang. Ook de opvang en begeleiding van tienermoeders en tienerzwangerschappen valt onder dat prestatieveld. Binnen het prestatieveld ‘opvoedingsondersteuning’ kan seksualiteit een onderdeel zijn van de begeleiding.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer