U bent hier

Wettelijk en beleidskader seksuele gezondheid

Het landelijk kader seksuele gezondheid geeft opdrachten, richting en ondersteuning aan het lokaal beleid en de lokale uitvoering, maar is geen vervanging van de lokale verantwoordelijkheden. Binnen het kader van wettelijke taken, beleidsmatige uitdagingen en ondersteuningsmogelijkheden, kan de gemeente de lokale investering op seksuele gezondheid concreet maken. 

Taken van de overheid

De overheid ziet voor zichzelf de volgende taken weggelegd bij de bevordering van seksuele gezondheid:

  • Bevorderen van voorlichting en seksuele vorming.
  • Stimuleren van goede, laagdrempelige en betaalbare voorzieningen en zorg.
  • Bestraffen en beschermen.

Wet- en regelgeving

Er zijn verschillende landelijke wetten en vormen van landelijke ondersteuning die relevant zijn voor het bevorderen van seksuele gezondheid op lokaal niveau:

Beleidskaders

Voor lokaal beleid over seksuele gezondheid zijn vier landelijke beleidskaders relevant, die elkaar aanvullen:

  • Landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’
  • Beleidsbrief seksuele gezondheid
  • Nationaal soa/hiv (Seksueel overdraagbare aandoeningen/Human immunodeficiency virus) plan 2012-2016
  • Kerndoelen voor het basis, speciaal en voortgezet onderwijs.

Lees meer over deze Beleidskaders.

Landelijke subsidieregelingen en ondersteuning

Gemeenten kunnen gebruik maken van landelijke subsidieregelingen en van landelijke ondersteuning. Beiden zijn bedoeld als aanvulling en niet als vervanging van de gemeentelijke verantwoordelijkheden.

Het Ministerie van VWS heeft in 2013 voor een periode van 3 jaar structurele middelen vrijgemaakt voor de uitbreiding van het contactmoment voor jongeren 14+ in de JGZ. De JGZ kan hiermee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bevordering van de seksuele gezondheid van adolescenten. Via voorlichting op scholen, vragenlijsten en inloopspreekuren kan de JGZ jongeren beter voorbereiden op hun seksuele contacten, seksuele problemen eerder signaleren en waar mogelijk ernstige problemen of herhaling van problemen voorkomen. Meer over de JGZ en het adolescentencontact.

Ondersteuning

Wilt u meer informatie of advies op het gebied van gemeentelijk beleid voor seksuele gezondheid? Neem dan contact op met de GGD (Ggd.nl) van uw gemeente. Ook kunt u contact opnemen met Rutgers via office@rutgers.nl  of 030 231 34 31, of met Soa Aids Nederland via beleid@soaaids.nl of 020 626 26 69.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer