U bent hier

Lokale probleemanalyse sport en bewegen

Om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie, is het van belang om lokaal te inventariseren in welke mate er gesport en bewogen wordt  en in welke wijken en onder welke bevolkingsgroepen er onvoldoende bewogen wordt. Een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing is nodig voor het bepalen van prioriteiten en doelstellingen en kan u helpen bij het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Daarnaast kunt u de lokale probleemanalyse gebruiken om te zien welke resultaten het lokale beleid oplevert. Zo nodig kunt u waar nodig doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen van uw beleid en uitvoering.

Bronnen voor een lokale analyse

Hoe specifieker de cijfers voor een gemeente zijn, hoe beter. Enkele belangrijke bronnen voor inzichten en cijfers op het gebied van sport en bewegen:

 • GGD: gemeentelijke cijfers inclusief resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (de GGD maakt ook schoolprofielen).
 • Provinciale sportorganisatie of lokale sportservice organisatie: cijfers over het aanbod en gebruik van faciliteiten, ook bij verenigingen (zie ook Website SportatlasNL).
 • Tevredenheidsonderzoek van de gemeente onder burgers.
 • Welzijnswerk: gesprekken met sleutelfiguren in de wijk.
 • Sectoren binnen de gemeente: visie en plannen voor bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte en het (sport-)accommodatiebeleid.
 • Regionaal Kompas Volksgezondheid: geeft inzicht in de gezondheidsproblematiek in de regio en belicht mogelijkheden voor lokaal beleid.
 • Lokale Sportersmonitor van NOC*NSF in samenwerking met GfK Panelservices.
 • ROS: organisatie die bijdraagt aan de organisatie van een geïntegreerde eerstelijnszorg.

Buurtscan en Wijkscan 'Gezondheid, sport en zorg'

 • De buurtscan helpt gemeenten bij het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een buurtgericht sport- en beweegaanbod dat aansluit op bestaand beleid.
 • De Wijkscan 'Gezondheid, sport en zorg' helpt sportaanbieders, gemeenten en zorgverleners bij een goede analyse van de wijk. Een basis voor het ontwikkelen van beleid of initiatieven op het gebied van gezondheid, sport en zorg.
 • De Handreiking duurzame ruimtelijke ontwikkeling is gericht op gemeenten die willen werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, die waarde toevoegt aan ecologie, economie en welzijn.
 • Urban Strategy is een interactief instrument van TNO dat gebruikt kan worden bij ruimtelijke planvorming. Gemeenten krijgen gedetailleerd inzicht in de effecten van aanpassingen in de omgeving op bijvoorbeeld het beweeggedrag van bewoners.
 • Dankzij het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) en de lokale Sportersmonitor kan NOC*NSF tot op straatniveau inzicht bieden in het aantal leden van sportverenigingen. Dat is een belangrijke indicator en voorspeller van sport- en beweeggedrag. Daarnaast brengt NOC*NSF in samenwerking met gemeenten sportdeelname op buurtniveau in kaart, inclusief de motieven en barrières om wel of niet te gaan sporten en bewegen. Lees meer over onderzoek naar sportbeleid.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer