U bent hier

Integrale aanpak sport en bewegen: Pijler Fysieke en sociale omgeving

Beweegvriendelijke omgeving

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen uitdaagt om te sporten en te bewegen. Bijvoorbeeld met hardlooproutes, moestuinen, beweegtuinen, skatebanen, parken, speelbossen en schoolpleinen. Dit is de verantwoordelijkheid van verschillende sectoren en partners: sport, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn, ontwerpers, landschapsarchitecten en niet te vergeten buurtbewoners. Een beweegvriendelijke omgeving draagt o.a. bij aan [1]:

 • Meer bewegen en minder overgewicht (en daarmee minder chronische ziekten).
 • Betere mentale gezondheid.
 • Een betere leefbaarheid en imago van de wijk of gemeente.
 • Biedt kansen om via bewonersparticipatie bewoners te activeren en meer te betrekken bij hun omgeving.
 • Stimuleert de ontwikkeling van kinderen.

Lees meer over de ontwerpprincipes van de beweegvriendelijke omgeving, die beleidsmakers kunnen inspireren om via stedenbouwkundige maatregelen voorzieningen te creëren die mensen uitdagen meer te bewegen, te sporten en te spelen.

Wat maakt een omgeving beweegvriendelijk?

Bij kinderen en adolescenten zijn, naast de aanwezigheid van sport-, spel- en recreatieve voorzieningen op loop- en fietsafstand en informele speelvoorzieningen (stoepen), ook de aanwezigheid van groen of water, de verkeersveiligheid en verscheidenheid in routes van belang om meer te bewegen. Ook sociale cohesie en een gevoel van veiligheid zorgen ervoor dat kinderen buitenspelen en bewegen. Lees ter inspiratie het artikel Speelplekken en een leefbare buurt en Groene wijken zetten kind in beweging

Ruimtelijke factoren die samenhangen met sporten en bewegen bij volwassenen en ouderen zijn o.a. de aanwezigheid van parken en/of recreatieve voorzieningen in de buurt, goede voetgangersinfrastructuur en een aantrekkelijke buurt ([2], [3] en [4]).

  10 redenen voor een beweegvriendelijke omgeving

  Waarom moet je de omgeving zó aanpassen dat mensen meer gaan bewegen? Lees de belangrijkste tien redenen

  Waar begin je als gemeente

  • Breng het gebruik en de gebruikers van de openbare ruimte in kaart.
  • Bewaak en stimuleer de kwaliteit van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig).
  • Richt de omgeving in met aandacht voor beweeg- en speelruimte.
  • Zorg voor passend sportaanbod dat aansluit op de behoeften van doelgroepen.

  Blessurepreventie

  • Zorg voor veilige en toegankelijke sport- en beweeglocaties zoals gymlokalen en sportvelden met hierbij de beschikbaarheid en aanwezigheid van kwalitatief goede (spel)materialen. In de folder Veiliger bewegingsonderwijs op de basisschool vindt u onder andere een checklist Veiliger bewegingsonderwijs voor de leerkracht.
  • Stimuleer sportverenigingen om sportmedisch beleid in te bedden in een bestuursreglement. Denk hierbij aan beleid op het dragen van beschermingsmiddelen, zoals een helm of scheenbeschermers.
  • Zorg of stimuleer dat er een EHBO’er (Eerste Hulp Bij Ongelukken) en EHBO-kit op elke sportlocatie aanwezig is.

  Meer informatie over beweegvriendelijk inrichten

  Referenties

  1. Slinger JD, Dessing D, Engbers L, van der Klauw DM, van der Ploeg K, van der Weerd M. Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving. 2013.
  2. Storm I, Nijboer GC, Wendel-Vos W, Visscher TL, Schuit AJ. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging; nationale en lokale mogelijkheden. 2006.
  3. Aarts MJ. Children, physical activity and the environment: opportunities for multi-sector policy. 2011.
  4. De Vries S, Slinger J, Schokker DF, JMA JM, Pierik FH. Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen. Resultaten van een quasi-experimenteel onderzoek.

  Ook gevonden

  Afdrukken:

  Via printer