U bent hier

Fysieke- en sociale omgeving voor volwassenen

Een beweegvriendelijke omgeving

Op het gebied van de leefomgeving kunnen volwassenen worden gestimuleerd om te bewegen via ‘uitnodigend’ openbaar groen, recreatievoorzieningen, voldoende infrastructuur voor actief transport (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) en sportvoorzieningen.

Voorbeeld: Wijkgroenplannen in Utrecht

Utrecht zet in op wijkgroenplannen en een grotere betrokkenheid van de wijkbewoners: ‘Wij stimuleren zelfbeheer van groen in de wijk.’ Voorbeelden van initiatieven op wijkniveau zijn een ambitiekaart in de wijken Hooggraven en Lunetten, een eigen buitenruimte in beheer in Leidsche Rijn en spel- en klussendagen in de aandachtswijk Overvecht. In Overvecht werkt de gemeente volgens de ‘vreedzame wijkmethode’ in de driehoek school-buiten-thuis samen met onder meer opbouwwerkers en een parkwachter. - Gemeente Utrecht

Pijler concreet invullen

 • Passend sportaanbod dat aansluit op de behoeften van bewoners (eventueel specifieke doelgroepen als ouderen of mensen met een chronische aandoening of handicap) in de gemeente.
 • Voorzieningen op loop- en fietsafstand (minder dan 3 km).
 • Veilige routes (weinig verkeersdrukte, voldoende verlichting).
 • Verblijfsvoorzieningen op routes (ook voor rollators).
 • Start- en eindpunt van routes in de nabijheid van woonomgevingen (vooral voor ouderen).
 • Fitnesstoestellen voor volwassenen en ouderen.
 • Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen (werk en recreatie).
 • Behoud of uitbreiding van mogelijkheden om te tuinieren in openbaar groen.
 • Ommetjes (specifiek voor ouderen).
 • Financiële stimuleringsmaatregelen voor woon-werkverkeer (fietsen naar je werk).
 • Stimuleren van deelname aan cursussen door een financiële prikkel of een andere beloning.

Kijk voor meer voorbeelden en aanbevelingen voor een Groene omgeving en het inrichten van een omgeving die Gezonde mobiliteit (lopen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer) stimuleert op de website van de GezondOntwerpwijzer (Atlasleefomgeving).

Voorbeeld: Beweegtuinen voor ouderen

Een Beweegtuin (Loketgezondleven.nl) is een beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte bij zorgcentra of woonzorginstellingen. Een Beweegtuin bestaat uit laagdrempelige beweegtoestellen in een beweegvriendelijke omgeving. Met als doel om bewoners (en eventueel omwonenden) met plezier in de buitenlucht meer in beweging te krijgen.

In onder andere Oldebroek en Bennekom (gemeente Ede) zijn beweegtuinen voor ouderen aangelegd. Daarbij is samengewerkt met fysiotherapiepraktijken (initiatief) en leveranciers van de toestellen (medefinanciering). 

Bewegen en werk

In 2016 voldeed 55% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Werknemers die voldoende bewegen hebben minder risico op gezondheidsklachten en verzuimen minder. Op een doordeweekse (werk)dag zitten werknemers gemiddeld meer dan 10 uur. Ook al bewegen werknemers voldoende in hun vrije tijd, er blijft een risico op gezondheidsklachten als ze te lang achtereen zitten. Lees meer over bewegen en werk

Gemeente Den Haag in beweging!

Met het project ‘Vol voor Vitaal’, stimuleert gemeente Den Haag Haagse bedrijven om de gezondheid van hun medewerkers te bevorderen. De gemeente geeft ook zelf het goede voorbeeld met het project ‘Fit en Gezond ‘ voor de eigen medewerkers. Lees het praktijkverhaal uit Den Haag (Gezond Werk).

 
 

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer