U bent hier

Integrale aanpak sport en bewegen: pijler Regelgeving en handhaving

Rol van de gemeente

Sport is een beleidsterrein waaraan de gemeenten vrij autonoom inhoud kunnen geven, zonder wet- en regelgeving. Wel kan een gemeente normen hanteren en bijvoorbeeld enkele maatregelen verplicht stellen, zoals het dragen van een helm tijdens wielerevenementen of toertochten. Verschillende sectoren zoals het onderwijs hebben daarnaast kerndoelen en richtlijnen die moeten worden gevolgd.

Veilige speelplekken

Gemeenten zijn vaak beheerder van speeltoestellen en moeten erop toezien dat deze veilig te gebruiken zijn. Dat wil zeggen; veilig geïnstalleerd en goed onderhouden. Voor speeltoestellen geldt sinds 1997 het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Een korte uitleg over de wettelijke verplichtingen voor eigenaren van een of meerdere speeltoestellen vindt u op de site van VeiligheidNL, Eisen aan Speeltoestellen.

Taskforce Belemmeringen

Er liggen kansen in het wegnemen van belemmeringen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het werk van de ’Taskforce Belemmeringen’, die zich vooral richt op obstakels in wet- en regelgeving die kansrijke verbindingen in de weg staan tussen de sportsector en andere sectoren, zoals onderwijs, buitenschoolse opvang, zorg, welzijn en bedrijfsleven. Voorbeelden van dergelijke belemmeringen zijn de strenge eisen die gesteld worden aan accommodatie voor buitenschoolse opvang en de beperkingen voor gemeenten om subsidies te verlenen aan commerciële partijen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer