U bent hier

Integrale aanpak sport en bewegen: pijler Signalering, advies en ondersteuning

Rol van de gemeente

Verschillende partijen spelen een rol bij signalering en advisering rond inactiviteit, blessurerisico en het risico op valletsel. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij het verwerven van deskundigheid en het bevorderen van onderlinge afstemming en samenwerking. Daarnaast kan de gemeente bij de lokale politiek en het lokale sport- en beweegnetwerk aandacht vragen voor het belang van het signaleren van sportblessures (hoe herken ik een opkomende blessure?) en de preventie ervan.

Signalering en ondersteuning bij sport en bewegen heeft vaak een relatie met overgewicht. Lees meer in het  themadeel Overgewicht.

Voorbeeld: BeweegKuur

BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met overgewicht of obesitas in combinatie met een andere risicofactor, zoals diabetes type 2. Het doel van de BeweegKuur is dat mensen zelfstandig gaan bewegen in de wijk. Behalve de huisarts, de leefstijladviseur, de diëtist en de fysio- of oefentherapeut spelen daarom ook sport- en beweegaanbieders in de wijk een belangrijke rol. Een BeweegKuur duurt maximaal een jaar. Het grote voordeel voor de patiënt is dat de BeweegKuur als een compleet pakket wordt aangeboden. Lees meer over de beweegkuur (Beweegkuur.nl). 

JGZ monitort, signaleert en motiveert

De JGZ monitort, signaleert, motiveert en verwijst eventueel door bij problemen in het beweeggedrag en motoriek van 0 - 19 jarigen. Kinderen die onvoldoende bewegen of motorisch niet goed bewegen, kan de JGZ doorverwijzen naar huisarts, kinderarts, fysiotherapie of beweegadvies op maat door een leerkracht lichamelijke opvoeding. De JGZ kan daarnaast aanraden om op een sportclub te gaan.

Voorbeeld: Rol van de JGZ-professional in het stimuleren van beweeggedrag

In twee pilotwijken gaven JGZ-professionals tijdens de PGO op school alle kinderen die onvoldoende bewogen gerichte adviezen om meer te bewegen. Zij maakten daarbij gebruik van hun vaardigheden op het gebied van Motiverende Gespreksvoering en andere hulpmiddelen waaronder een sociale beweegkaart. Gelet op de percentages kinderen in deze achterstandswijken die in deze pilot meer zijn gaan bewegen, blijkt dat het voor de JGZ zeker zinvol en haalbaar is om alle kinderen, ook zonder overgewicht, naar het beweeggedrag te vragen. En om beweeggedrag te stimuleren en zo nodig een gericht beweegadvies te geven. Benieuwd naar de opzet en aanbevelingen? Lees hier de pilot ‘Hoe krijgen we de Jeugd in Beweging?’

Meer informatie

  • Preventie met zorg verbinden: uitleg en voorbeelden van de samenwerking met zorg rond het signaleren en stimuleren van bewegen.
  • Sportzorg.nl: informatie over verantwoord sporten, omgaan met blessures. oefenfilmpjes en posters. Daarnaast informatie over preventieve sportmedische onderzoeken.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer