U bent hier

Sport en bewegen: Preventie en zorg verbinden

Samenwerking preventie en zorg

Het verbinden van preventie met zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend preventieaanbod of een doorlopende preventiezorgketen. Samenwerking tussen zorg, sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar gezonder gedrag te begeleiden. Zo ontstaan er netwerken tussen eerstelijnszorg, GGD, CJG, welzijnsorganisaties, sportaanbieders en scholen.

Samenwerken bevordert o.a. het vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico's en het efficiënter inzetten van middelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaat de gemeente het gesprek aan met de zorgverzekeraar(s) en werkgevers over het duurzaam financieel mogelijk maken van de verbinding preventie en zorg. Lees meer over de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars.

De verbinding tussen preventie met zorg gaat bijvoorbeeld over:

  • Het maken van afspraken over de signalering van beweegarmoede door de huisarts en toegeleiding naar beweegactiviteiten.
  • Het maken van afspraken tussen fysiotherapeuten en lokale sportverenigingen over de overgang van een patiënt naar het reguliere sportaanbod.
  • Het afstemmen van het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten in de wijk door bijvoorbeeld fysiotherapeuten, GGD en thuiszorg.

Lees meer over samenwerking met de fysiotherapeut

NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen.

De Zorgmodule Bewegen is een kwaliteitsinstrument en beschrijft waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van preventie moet voldoen. De module is opgesteld door  KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF.

Gecombineerde leefstijlinterventies

Een specifieke vorm van leefstijlinterventie ontwikkeld in samenwerking met de eerstelijnszorg, is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

Een GLI bestaat uit drie componenten: advisering over en begeleiding bij voeding/eetgewoonten, beweging en gedragsverandering. De patiënt krijgt deze drie componenten in samenhang aangeboden. Duur en intensiteit van de componenten afzonderlijk én van de interventie als geheel hangen af van de indicatie, de mogelijkheden en wensen van de patiënt. Voorbeelden van erkende GLI zijn:

Andere voorbeelden over de samenwerking sport-zorg:

De gecombineerde leefstijlinterventie is niet opgenomen in de basisverzekering. Verschillende verzekeraars hebben samen met gemeenten afspraken gemaakt over vergoeding in het kader van de gemeentepolis. Het ministerie van VWS heeft in maart 2016 een aantal voorstellen gedaan om lokale initiatieven, gericht op het bekostigen van preventie, te ondersteunen. Lees meer over Preventie in het Zorgstelsel.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer