U bent hier

Sport en bewegen: Preventie en zorg verbinden

Samenwerking preventie en zorg

Het verbinden van preventie met zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend preventieaanbod of een doorlopende preventiezorgketen. Samenwerking tussen zorg, sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico's naar blijvend gezonder gedrag te begeleiden. Zo ontstaan er netwerken tussen eerstelijnszorg, GGD, CJG, welzijnsorganisaties, sportaanbieders en scholen.

Samenwerken bevordert o.a. het vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico's en het efficiënter inzetten van middelen om een gezonde leefstijl te bevorderen. De gemeente heeft in deze samenwerking vaak een initiërende en faciliterende rol. Daarnaast gaat de gemeente het gesprek aan met de zorgverzekeraar(s) en werkgevers over het duurzaam financieel mogelijk maken van de verbinding preventie en zorg. Lees meer over de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraars of lees meer over samenwerking met de fysiotherapeut

NHG-Zorgmodule Leefstijl Bewegen

De NHG-Zorgmodules Leefstijl geven richtlijnen over de advisering en begeleiding van patiënten als het gaat om alcoholproblematiek, bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. De modules geven een beschrijving van het zorgpad van de patiënt en de taakverdeling van de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. De NHG-Zorgmodules Leefstijl bieden gemeenten, buurtsportcoaches en sportaanbieders aanknopingspunten om in gesprek te gaan en tot samenwerking te komen.

De Zorgmodule Bewegen is een kwaliteitsinstrument en beschrijft waaraan kwalitatief goede beweegzorg voor mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening in het kader van preventie moet voldoen. De module is opgesteld door  KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie), het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) en de Patiëntenfederatie NPCF.

Gecombineerde leefstijlinterventies

Een specifieke vorm van een leefstijlinterventie ontwikkeld in samenwerking met de eerstelijnszorg, is de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het RIVM heeft nu drie interventies erkend op het niveau effectiviteit in het erkenningstraject. Het gaat om SLIMMER, CooL en De Beweegkuur. Zorginstituut Nederland geeft aan dat de programma’s die als gecombineerde leefstijlinterventies door het RIVM erkend zijn, voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is nu aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren. Lees meer over de Gecombineerde leefstijlinterventies

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer