U bent hier

Wijkgezondheidsprofiel

Actueel

De RIVM-toolkit Preventie in de wijk, samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners (2018) biedt gemeenten concrete handvatten om de gezondheid van hun inwoners te bevorderen. In deze toolkit zijn negen verschillende wijktypen beschreven, met per wijktype preventiethema’s en bijbehorende effectieve interventies op basis van opvallende wijkkenmerken.

De basis voor gezondheidsbeleid en voor een gezamenlijke gezondheidsaanpak is een inventarisatie van de (gezondheids)situatie, wensen en behoeften en gezondheidsbeleving van inwoners in uw gemeente, dorp, buurt of wijk. Deze gegevens geven input om met inwoners en partners binnen en buiten de publieke gezondheid in gesprek te gaan over wat er speelt, te versterken wat werkt en om een aanpak te formuleren voor verbeteringen.

Een gemeentelijk gezondheidsprofiel of wijkgezondheidsprofiel is hiervoor een goed instrument. Het profiel bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de (gezondheids)situatie en behoeften van inwoners en partners en hiermee samenhangende factoren (zoals armoede, inkomen, veiligheid, leefomgeving). Zie ook de factsheet Wijkgezondheidsprofiel.

 

In de Handreiking Gezonde Gemeente hanteren we de term wijkgezondheidsprofiel. Naast een wijk kan dit ook een ander aandachtsgebied zijn: de gemeente, één of meerdere wijken, een buurt, een dorp, postcodegebied of een ander herkenbaar organisatorisch of geografisch gebied. Andere termen die worden gebruikt zijn wijkmonitor, gebiedsanalyse, wijkprofiel, gemeentelijk gezondheidsprofiel en wijkscan.

Wijkprofiel: basis voor gezondheidsbevordering in wijk en gemeente

(Gezondheids)problemen in de gemeente en wijk worden met een wijkgezondheidsprofiel efficiënter en doelgerichter aangepakt, doordat het wijkgezondheidsprofiel prioriteiten en risicogroepen benoemt en aansluit bij wensen en mogelijkheden van inwoners uit dat specifieke gebied. U kunt daardoor gerichter interventies inzetten, verbindingen leggen en aandachtspunten voor nieuw beleid formuleren.

Bouwstenen voor een wijkgezondheidsprofiel

 
Bouwstenen  
Met welke partijen wil ik samenwerken? Samenwerken aan een wijkgezondheidsprofiel
Welke gegevens en informatie heb ik nodig? Wijk in beeld

Informatieproducten en bronnen

In gesprek met partners en inwoners over het wijkgezondheidsprofiel. Van wijkgezondheidsprofiel naar aanpak
Door welke voorbeelden laat ik mij inspireren? Voorbeelden wijkgezondheidsprofiel

Integraal samenwerken

De gezondheid en het welbevinden van inwoners worden door verschillende factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, werkloosheid, een laag opleidingsniveau, ongunstige woon- en werkomstandigheden en een ongezonde leefstijl. De samenhang van deze factoren vraagt om een integrale aanpak. Doordat in een wijkprofiel aandacht is voor de verschillende aspecten van gezondheid, biedt het de kans om prioriteiten integraal en in samenhang aan te pakken. Een mooi voorbeeld hoe een wijkgezondheidsprofiel kan resulteren in samenwerking voor een integrale aanpak is het voorbeeld in Amsterdam Nieuw-West.

Voorbeeld: Samenwerking met woningcorporaties

In Amsterdam Nieuw-West diende het wijkgezondheidsprofiel als input voor gesprekken over samenwerking met woningcorporaties. De gezondheidsinformatie van de buurten in Nieuw-West zijn vergeleken met de woningvoorraad van de corporaties. De corporaties waren niet bekend met de gezondheidscijfers, maar het beeld dat de cijfers schetsten klopte wel met het beeld van de corporatiemedewerkers. Bovendien wilden de corporaties een rol spelen bij de gezondheidsproblematiek in de wijk. Dit bood kansen om meerdere gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Zo is er een gezamenlijke opdracht geformuleerd voor een binnentuin voor ouderen, zijn er projecten ontwikkeld voor vrouwen in een sociaal isolement, en jongeren die school dreigden te verlaten. Het verbeteren van de gezondheid was niet het doel van de woningcorporaties, maar bleek wel een middel om bewoners te activeren, te interesseren voor hun omgeving (bijvoorbeeld door meer moestuinen aan te leggen) en de wijk een positievere uitstraling te geven.

Afdrukken:

Via printer