U bent hier

Startpagina Gezonde Wijk

Dring gezondheidsachterstanden effectief terug met een wijkgerichte aanpak

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of communitybenadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Een wijkgerichte aanpak kent veel voordelen. Het is een structurele, integrale en gebiedsgerichte aanpak, die aansluit bij de gezondheidssituatie en -beleving van bewoners in een bepaald gebied en heeft veelal tot doel om gezondheidsachterstanden aan te pakken.

Effectief werken aan een Gezonde Wijk

 

 
Bouwstenen Direct naar
Wat is de gezondheidssituatie van bewoners en welke vragen leven er? Basis voor gezondheidsbevordering in de wijk is het wijkgezondheidsprofiel. Wijkgezondheidsprofiel
Maak voldoende financiering en capaciteit vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering en capaciteit
Formuleer lokale doelen en bepaal de doelgroep. Gezondheidsachterstanden komen veel voor in aandachtswijken. Aanpak Gezondheidsachterstanden
Verken wie al bijdraagt aan wijkgerichte gezondheidsbevordering en versterk het draagvlak. Draagvlak
Sluit aan bij behoefte en vragen van bewoners en werk vanaf de start met hen samen.
Werk integraal en zorg voor een gezonde leefomgeving die verleidt tot gezond gedrag.
Kies interventies van goede kwaliteit. Interventieoverzicht Gezonde Wijk
Organiseer de uitvoering in samenwerking met andere partijen (publiek en privaat) en in samenhang met andere beleidsterreinen.
Werk samen met eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg
Monitor en evalueer uw wijkgerichte aanpak vanaf het begin om tussentijds te kunnen bijsturen en inzicht te krijgen in effecten. Evalueren

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer