U bent hier

Werkbezoeken Gezonde wijk

Wethouder Leon Geilen van Sittard-Geleen: “Mijn portefeuille lijkt op het eerste gezicht een onlogische combinatie, maar is eigenlijk heel logisch. Vooral in het licht van Positieve Gezondheid.” Zo combineert hij wijkgericht werken met zorg en welzijn, de openbare ruimte en burgerparticipatie. Allemaal ingrediënten voor een gezonde wijkaanpak. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de wijk Lindenheuvel in Geleen. “Oorspronkelijk is Lindenheuvel een mijnwerkerswijk en werd begin 1900 ontworpen en gebouwd voor de mijnwerkers. Het is een hele groene wijk met brede lanen als tegenhanger van de ongezonde werkzaamheden onder de grond. Veel van de buitenlandse mijnwerkers zijn vervolgens blijven hangen en ook dat zie je terug in de wijk”, aldus wethouder Leon Geilen. “Inwoners van Lindenheuvel geven aan dat zij meer een armoedeprobleem hebben dan een gezondheidsprobleem. We willen de achterstand daar graag inlopen en vertellen jullie daar vandaag meer over.”

 

Sittard-Geleen is één van de 164 gemeenten die GIDS-middelen ontvangen om te werken aan een brede lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. De aanpak in Lindenheuvel is daar een mooi voorbeeld van. Het programma Gezond in… stimuleert deze aanpak in GIDS gemeenten. Wethouder Leon Geilen: “We zijn blij met de GIDS-middelen hierdoor kunnen we gericht werken aan een brede aanpak van gezondheidsachterstanden, waarin ook aandacht is voor armoede.” Voor praktijkvoorbeelden en meer informatie over een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden zie: www.gezondin.nu.

Gezondheidsbeleid

“Als we het hebben over gezondheid in Zuid-Limburg dan kleuren onze kaartjes rood”, vertelt Lea Janssen ‎Senior beleidsfunctionaris, Afdeling kennis & innovatie bij GGD Zuid Limburg. Het is de ambitie van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten om de gezondheidsachterstand van de Zuid-Limburgers ten opzichte van de rest van Nederland in te lopen. Zij hebben vaker chronische ziekten, hart- en vaatziekten en overgewicht en leven korter. "Van signaalrood naar bronsgroen is dan ook de titel van ons regionaal gezondheidsbeleid.” Naast dit regionale beleid is voor de wijk Lindenheuvel een wijkprofiel gemaakt in de vorm van een infographic. “Een infographic is laagdrempelige manier om met bewoners in gesprek te gaan. Als je daarbij ook aansluit bij bestaande bewonersinitiatieven én verbindingen legt tussen partijen in het veld, ontstaat er beweging in de wijk”, aldus Patricia Senden, Adviseur en coördinator unit Gezondheidsbevordering Zuid Limburg.

Wijkprofiel Lindenheuvel

GGD Zuid Limburg is kartrekker bij de uitvoering van de gezonde wijkaanpak in Lindenheuvel. “In de wijk hebben we geverifieerd of de bewoners dezelfde problemen ervaren als de GGD uit de cijfers haalt. Uit deze gesprekken bleek dat we beiden hetzelfde zien”, aldus Lea. Belangrijke thema’s in de wijk Lindenheuvel zijn leefstijl, eenzaamheid volwassenen en ouderen, armoede en middelengebruik jongeren. Lea: “De thema’s zijn als aanknopingspunt gebruikt om het gesprek met de wijk aan te gaan en samen te kijken hoe dit wordt ervaren en om te komen tot oplossingen”. Patricia: “Als je de inwoners aan het begin van het proces betrekt blijven ze ook betrokken gedurende het proces.”

Wat gebeurt er in Lindenheuvel?

Vorig jaar heeft het heropgerichte wijkplatform een werkgroep gezondheid opgericht, die onder andere een gezondheidsmaand organiseert in de wijk. “Het is leuk om eigen initiatieven te zien bij inwoners en we sluiten hier met onze acties bij aan”, vertelt Patricia. Wethouder Leon Geilen: “Inwoners durven langzaam maar zeker te praten over de armoede en komen over de drempel heen”. Omdat er zoveel activiteiten zijn, is er onlangs vanuit de gemeente een coördinator aangesteld. Sinds dit jaar is er ook een samenwerking tussen de sociale dienst en de jeugdgezondheidszorg. Er is nu een vast contactpersoon bij de sociale dienst voor problemen die te maken hebben met de gezondheid en armoede van kinderen in de wijk. Bij gesignaleerde gezondheidsproblemen gecombineerd met financiële problemen kunnen jeugdartsen kinderen (0-12 jaar) doorverwijzen.

Centrum Gezond Leven uitgelicht

“De Gezonde Wijkaanpak is bij het RIVM net zo van belang als in Zuid-Limburg. Daarom vinden wij het heel goed om hier te zijn en de praktijk te ervaren”, vertelt Danielle de Jongh, Programmacoördinator Gezonde Gemeente en Wijk bij RIVM Centrum Gezond Leven. Het RIVM CGL bundelt kennis op het gebied van gezond leven en maakt het praktisch toepasbaar voor verschillende settings: school, gemeente, werk en zorg. Danielle: “Binnen elke setting laten we zien wat er gebeurt, welke goede voorbeelden er zijn en laten we de koplopers zien. Jullie kunnen bij ons dus terecht voor praktische handvatten, tips, goede voorbeelden en interventies. Én de mate van effectiviteit daarvan, wat belangrijk kan zijn in de onderbouwing van beleidskeuzes.” Voor deze kennisuitwisseling is er in Zuid-Limburg met name interesse in activiteiten die RIVM CGL doet op het gebied van gezond werk, Preventie in het Zorgstelsel en de Preventie in de Wijk. Collega’s van het RIVM delen graag de aanwezige landelijke kennis hierover met de praktijk en horen graag of dit aansluit bij de behoefte van het lokale veld.

Uitgelicht: Gezond Werk

"De werkende bevolking wordt ouder en zij moet langer doorwerken. Werknemers gezond houden is dus belangrijker dan ooit om hen duurzaam inzetbaar te houden,” aldus Hanneke Monden Coördinator Gezond Werk bij het RIVM Centrum Gezond Leven. Hanneke: “We merken dat werkgevers zich steeds bewuster zijn van het belang van gezond werk. Werkgevers vinden het nog wel lastig hoe je leefstijlthema's vorm kunt geven binnen je organisatie en medewerkers bewust kunt maken van het belang hiervan. CGL kan werkgevers hierin adviseren. Zo heeft CGL een database met interventies voor gezond werk, voorbeelden van bedrijven die aan de slag zijn en praktische materialen.” Lees meer over gezond werk

Uitgelicht: Preventie in het Zorgstelsel

RIVM CGL werkt samen met VWS in het project Preventie in het Zorgstelsel (PihZ) om een impuls te geven aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. "PihZ is er voor mensen met een verhoogde kans op gezondheidsproblemen”, vertelt Lisanne van der Weijden, Rijkstrainee & Projectmedewerker Gezonde Gemeente bij RIVM Centrum Gezond Leven. “Op ons digitale loket informeren we gemeenten en zorgverzekeraars over samenwerking en financiering voor het vormgeven van preventieactiviteiten voor risicogroepen.” Lees meer over preventie in het zorgstelsel

 

Uitgelicht: Preventie in de wijk

Het bevorderen van gezondheid en welzijn in wijken op het platteland vergen een andere aanpak dan die in stedelijke gebieden. “Kun je Nederland indelen in verschillende type gebieden en koppelen aan prioritaire thema’s? Hoe kun je vervolgens komen tot passende interventies? Met het traject 'Integrale aanpak van preventie in de wijk' wil het RIVM gemeenten en lokale partners (o.a. zorgprofessionals) ondersteunen bij het maken van passende beleidskeuzes, rekening houdend met het type gebied", vertelt Lisanne van der Weijden, Rijkstrainee & Projectmedewerker Gezonde Gemeente bij RIVM Centrum Gezond Leven.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer