U bent hier

Jeugd en drugs in het kort

Themadeel drugs

Drugs zijn schadelijk voor de gezondheid, zowel op korte als lange termijn. Daarnaast heeft drugsgebruik gevolgen voor de naaste omgeving en kan het sociale schade veroorzaken, zoals criminaliteit en overlast. In het themadeel drugs leest u welke mogelijkheden er zijn om die schade te voorkomen en te beperken.

Hier vindt u verwijzingen naar de informatie over jeugd in het themadeel drugs.

 

 

Decoratieve foto drugs. Dromerig meisje in het gras

Cijfers en feiten drugsgebruik

Omvang drugsgebruik

Verschillende drugs hebben een verschillende werking. Sommige drugs worden vooral tijdens grootschalige feesten of evenementen gebruikt, andere in coffeeshops of thuis. Wat is de omvang van het gebruik van bijvoorbeeld cannabis, XTC of cocaïne? Hierbij is ook aandacht voor combinatiegebruik, iets wat vaak voorkomt onder jongeren en in het uitgaanscircuit.

Sommige gebruikers van drugs lopen meer risico op gezondheidsschade of veroorzaken meer overlast voor de omgeving. Dat geldt vooral voor uitgaanspubliek, jongeren in jeugdinrichtingen (vanwege zorg of straf) en kinderen van verslaafde ouders. Een overzicht van de belangrijkste risicogroepen.

Trends in drugsgebruik

Het gebruik van cocaïne en XTC onder scholieren is de laatste jaren stabiel gebleven. Wat zijn de opvallendste trends in drugsgebruik en gebruik van verslavingszorg?

Lees ook de informatie over de gevolgen van drugsgebruik voor de gezondheid en voor de omgeving.

Integrale aanpak: inzetten op meerdere pijlers

Omdat verschillende factoren drugsproblemen veroorzaken, zijn meerdere maatregelen nodig om deze problemen te voorkomen of te beperken. Effectieve preventie van drugsproblemen vraagt een integrale aanpak. Dit beleid richt zich niet alleen op individuele jongeren, maar ook op hun omgeving. 

Bij een integrale aanpak van drugsproblemen worden verschillende soorten maatregelen en interventies in samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Om lokaal deze aanpak vorm te geven, kunt u de pijlers voor een integrale aanpak als hulpmiddel gebruiken. Per pijler vindt u mogelijkheden om deze concreet in te vullen:

Sluit aan bij veiligheidsbeleid

Veel doelen van integraal lokaal drugsbeleid zijn niet direct met gezondheidsbeleid te beïnvloeden, maar vereisen maatregelen op andere beleidsterreinen. Welke sectoren betrokken zijn hangt af van de specifieke problematiek en de doelgroep, maar voor drugspreventie gericht op jongeren zijn jeugd- en veiligheidsbeleid belangrijk.

Gecombineerde aanpak drugs en alcohol

Problematiek in de gemeente kan aanleiding zijn om de aanpak van drugs- en alcoholgebruik te combineren. Enkele voorbeelden:

  • Voorlichting over drugs, alcohol en roken via de e-learning module voor het Middelbaar Beroepsonderwijs.
  • Reglement voor middelengebruik op school en training rond het signaleren van problematisch gebruik op het voortgezet onderwijs.
  • De cursus Barcode die barpersoneel leert omgaan met drugs- en drankproblemen.

Meer informatie

Kijk ook eens bij 'Jeugd en alcohol in het kort'.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer