U bent hier

Jeugd, sport en bewegen kort

Themadeel sport en bewegen

In het landelijk gezondheidsbeleid ligt het accent op bewegen. Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is verbonden met de andere speerpunten in dat beleid. Met het themadeel sport en bewegen kunt lokaal beleid voor het bevorderen van sport en bewegen onderbouwen en invullen.

Hier vindt u verwijzingen naar informatie over jeugd in het themadeel sport en bewegen.

 

Foto kinderen op klimrek

Cijfers sport en bewegen jeugd

Hoewel jongeren in 2011 minder vaak dan volwassenen voldeden aan de voor hun leeftijd geldende NNGB, bewegen ze wel meer dan volwassenen. Die extra beweging komt vooral omdat jongeren vaker met de fiets of te voet ergens naartoe gaan. Ook besteden jongeren meer tijd aan sport, (buiten)spel en recreatie. Na het twintigste levensjaar neemt de hoeveelheid lichamelijke activiteit duidelijk af. Kinderen die minder bewegen, hebben vaker overgewicht.

Steeds meer kinderen brengen een groot deel van hun dag zittend door. Zo zitten kinderen van 4 tot en met 11 jaar op een schooldag gemiddeld 6,9 uur, waarvan 2,2 uur na schooltijd. Op een vrije dag zitten zij gemiddeld 4,1 uur.

Kijk bij ‘Cijfers en feiten’ voor meer informatie over lichamelijke activiteit, risicogroepen en de oorzaken en gevolgen van lichamelijke inactiviteit.

decoratieve afbeelding partijtje voetbal

Beweegvriendelijk inrichten

Informatie over het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving:

Integrale aanpak

Voor het effectief bevorderen van sport en bewegen is een integrale aanpak nodig. Deze zet in op de verschillende factoren die lichamelijke activiteit bij de jeugd stimuleren, gericht op de jeugd zelf én hun omgeving. Dit vraagt maatregelen vanuit sport- en gezondheidsbeleid, maar ook vanuit andere beleidsterreinen. Wilt u aan de slag met een integrale aanpak van sport en bewegen? De volgende 5 pijlers bieden houvast.

Direct naar

Belangrijke pijlers bij sport en bewegen zijn pijler 1 en 3. Hierbij kunt u ook de link leggen met de preventie van overgewicht, veiligheid in de buurt of sportblessures.

Meer informatie

  • Landelijke kaders: landelijk gezondheids- en sportbeleid met o.a. het Programma 'Sport en bewegen in de buurt'. 
  • Samenwerken: overzicht van mogelijke samenwerkingspartners bij sport en bewegen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.
  • Capaciteit en budget: verschillende mogelijkheden en initiatieven ter bevordering van sport en bewegen zoals de 'Sportimpuls' en 'Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht'. 
  • Doelstellingen: voorbeeld doelstellingen voor kinderen, jongeren en intermediairs.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer