U bent hier

Participatie: Inwoners doen actief mee

Participatie houdt in dat inwoners actief meedoen. Er zijn grofweg twee verschillende vormen van participatie. Die zijn om verschillende redenen allebei belangrijk voor lokaal gezondheidsbeleid:

  • Burgerparticipatie, ook wel inspraak of ‘beleid beïnvloedende participatie’ genoemd. Inwoners denken mee over beleid of spelen een actieve rol in projecten. 
  • Maatschappelijke participatie: inwoners doen mee aan het maatschappelijke leven, als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger. 

Waarom is burgerparticipatie belangrijk?

  • Door samen te werken met mensen uit de wijk, kunt u het gezondheidsbeleid beter laten aansluiten op hun behoeften en ervaringen. 
  • Het draagvlak voor besluiten en beleid wordt groter. Direct contact tussen overheid en burger kan bovendien het wederzijds vertrouwen vergroten.
  • Inwoners voelen zich eerder bereid om zelf iets aan hun problemen te doen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat.

Lees meer over burgerparticipatie

Voorbeeld: Gemeente Utrecht deelt kennis over participatie

De gemeente Utrecht deelt kennis en ervaringen op het gebied van participatie op Participedia. U vindt er onder andere een stappenplan, voorbeelden van projecten en een overzicht van verschillende participatiemiddelen, van adviesraad tot wijkschouw. Daarbij maakt de gemeente onderscheid tussen vier niveaus van participatie: informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren.

Waarom is maatschappelijke participatie belangrijk?

  • Mensen met gezondheidsproblemen doen over het algemeen minder mee aan de maatschappij dan gezonde mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet werken of raken in een sociaal isolement.
  • Andersom kan meedoen aan de maatschappij een positief effect hebben op gezondheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor school en werk. Daarnaast hebben sociale contacten een positieve invloed op de gezondheid.

Lees meer over maatschappelijke participatie

Wat werkt bij sociaal en gezond? 

Het dossier Wat werkt bij sociaal en gezond? van Movisie (2016) geeft de samenhang tussen sociaal en gezond duidelijk weer binnen zes levensgebieden. Hoe draagt zelfredzaamheid bij aan gezondheid? Of vrijwilligerswerk? Maakt mantelzorg ziek, of heeft het ook positieve effecten? En wat is de samenhang tussen voldoende inkomen en gezondheid?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer