Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt, met de inbreng van velen (Aan de slag met de omgevingswet, mei 2019).

Handreiking Inwoners in de hoofdrol

Handreiking Inwoners in de hoofdrol
De handreiking Inwoners in de hoofdrol biedt praktische handvatten en goede voorbeelden om inwoners met een lage sociaal-economische status te bereiken, en hen te betrekken bij uw gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan (PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , januari 2019).

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners

Checklist Bereiken en Betrekken inwoners
De Checklist Bereiken en Betrekken inwoners helpt gemeenten om na te lopen of alles is gedaan om inwoners met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. en/of migrantenachtergrond te bereiken en te betrekken bij het gezondheidsbeleid en de uitvoering (PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , januari 2018).

Keuzewijzer e-tools

Deze Keuzewijzer ondersteunt je bij het maken van afgewogen keuzes over de manier waarop je digitale burgerparticipatie vormgeeft. Zodat ook in jouw gemeente het online betrekken van inwoners bij maatschappelijke vragen, initiatieven, beleid en besluitvorming een duidelijke meerwaarde krijgt (MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken , juni 2018).

Handreiking In gesprek met inwoners

De handreiking ‘In gesprek met inwoners’ van Gemeenten van de Toekomst biedt een verzameling van methoden en praktische voorbeelden om het gesprek op een speelse en laagdrempelige manier met inwoners te voeren. Zo vindt u voorbeelden van een burgerjury die het beleid van de gemeente beoordeelt, een wedstrijd/challenge en een kaartspel om in gesprek te gaan met inwoners (Gezond in... december 2015).

Meer materialen: