Publiek-private samenwerking (PPSPubliek-private samenwerking (PPS) ) kan het naleven van een gezonde leefstijl makkelijker en aantrekkelijker te maken. Door het aangaan van een (tijdelijke) samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven kan meer worden bereikt dan wanneer de overheid dat alleen zou doen.

Aan de slag met publiek-private samenwerking

PPS begint met het verken­nen van wat je voor elkaar kunt betekenen. Daarbij helpt het om zelf scherp te hebben waar je als organisatie voor staat, welke (project)doelen je voor ogen hebt en hoe anderen kunnen helpen. Laat tegelijkertijd ruimte aan po­tentiële partners om aan te geven wat zij willen bereiken en wat ze kunnen doen. Formuleer vervolgens:

 • ieders individuele doelen
 • de gezamenlijke doelen
 • het maatschappelijk doel waar de samenwerking aan bijdraagt.

Een PPS starten omvat ook een spel van onderhandelen. De onderhandeling is erop gericht goed van elkaar begrijpen wat de samenwerking zinvol maakt en wat een ieder eruit wil halen. Als de partners dit goed doen, is de basis voor vertrouwen gelegd.

In zeven stappen naar een succesvolle PPSPubliek-private samenwerking (PPS)

In het boek Samen werken, samen winnen - Aanpak voor het organiseren van publiek-private samenwerking van Pepijn Vos en Brian Tjemkes (Academic Service, 2013) staan zeven stappen die succesvolle PPS-voorbeelden uit de praktijk vaak doorlopen. Lees de samenvatting van dit boek

PPS afbeelding brochure

10x vraag + antwoord over PPSPubliek-private samenwerking (PPS)

In de brochure 10x vraag + antwoord over PPS leest u meer over do’s and dont’s, tips, borging en voorbeelden van Publiek-private samenwerking

Redenen voor publiek-private samenwerking

Uitgangspunt is dat PPSPubliek-private samenwerking (PPS) voor beide partijen én de maatschappij meerwaarde oplevert. Gemeenten en bedrijven noemen verschillende redenen voor samenwerking. 

Gemeenten noemen de volgende redenen om samen te werken met bedrijven:

 • PPSPubliek-private samenwerking (PPS) geeft toegang tot kennis, financiële middelen en netwerkcontacten.
 • Gemeenten vergroten hun communicatiekracht, bedrijven adviseren en ondersteunen hen hierbij.
 • Gemeenten profiteren van interventies die de bedrijven zelf ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld Ik Eet Het Beter (Albert Heijn). 
 • Gemeenten hebben behoefte aan aanvullende financieringsbronnen. 
 • PPS kan bijdragen aan een breed maatschappelijk draagvlak.

Bedrijven noemen de volgende redenen om samen te werken met gemeenten:

 • PPSPubliek-private samenwerking (PPS) maakt activiteiten op het gebied van MVO concreet en dat is goed voor het imago en de werknemerstevredenheid.
 • Bedrijven hebben soms al sponsorrelaties met de gemeente. PPS biedt de kans om versnipperde sponsoring te bundelen en krachtiger te maken.
 • Bedrijven kunnen iets terugdoen voor de wijk waarin ze gevestigd zijn.
 • PPS stelt bedrijven in staat om met creatieve en innovatieve oplossingen te experimenteren en geeft toegang tot bestaande en nieuwe doelgroepen.
 • Bedrijven zien PPS vaak als een middel om hun concurrentiepositie te versterken. PPS kan de zichtbaarheid en positionering van een onderneming positief beïnvloeden.

Publiek-Private samenwerking in perspectief

PPSPubliek-private samenwerking (PPS) is geen doel op zich. Het moet bijdragen aan het doel dat gemeenten of regionale en lokale organisaties zich samen hebben gesteld op gebied van gezondheidsbevordering. Daarnaast kan PPS ook risico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld als er sprake is van tegenstrijdige organisatiedoelen. Om te beoordelen of het verstandig is om PPS in te zetten en op basis van welke voorwaarden u een samenwerkingspartner kiest kunt u gebruik maken van een afwegingskader.

Voorbeeld: PPSPubliek-private samenwerking (PPS) intern goed voorbereiden

‘In het kader van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, krijgen we regelmatig verzoeken om met private partijen samen te werken. Maar met wie ga je in zee en hoe beoordeel je dat? Uit eerdere PPS projecten leerde we dat visie en kennis over het aangaan en onderhouden van PPS constructies binnen de eigen organisatie essentieel zijn. Dit vraagt om beleid, niet vanuit één afdeling, maar GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst breed. Onderdeel van het beleid is het ‘Afwegingskader: Samenwerken of niet?’. Hiermee kunnen we transparant en volgens stappen een beoogde samenwerking beoordelen. De lijst is geen checklist maar geeft richting aan de gesprekken en interne discussie en vraagt bijvoorbeeld aandacht voor de missie van de samenwerkingspartner, de reputatie en de achtergrond. Hierdoor krijg je in gesprek met beoogde partners helder wat de gedeelde ambities zijn en wat ieders belang is bij de samenwerking. Dat wordt ook benoemd door beide partijen. Die uitkomsten gekoppeld aan de eigen visie en strategie op samenwerken helpt om keuzes te maken en te voorkomen dat de samenwerking te weinig effectief of te eenzijdig is’
- Loek Leenen, aanpak gezond gewicht, gemeente Amsterdam.

Meer dan sponsoring

PPSPubliek-private samenwerking (PPS) gaat verder dan sponsoring, dat zich vaak beperkt tot ondersteuning in de vorm van geld of middelen in ruil voor bijvoorbeeld reclame. Bij PPS werken overheid en bedrijfsleven als volwaardige partners samen. Beide partijen dragen samen een verantwoordelijkheid om gezamenlijke doelen te bereiken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bijdragen met:

 • mensen: het beschikbaar stellen van personele capaciteit, denkkracht of expertise op het gebied van marketing en communicatie.
 • media: inzet van communicatiemiddelen, in etalages of beschikbare ruimte in andere (gedrukte) media.
 • massa: andere partijen enthousiasmeren om mee te doen.

Samenwerken met zorgverzekeraars

Net als gemeenten hebben zorgverzekeraars belang bij het bevorderen van gezondheid. Wat levert samenwerking met een zorgverzekeraar een gemeente op? Waarover maakt u afspraken? Wat zijn de succesfactoren? Lees verder over samenwerken met zorgverzekeraars.