U bent hier

Cijfers en feiten tabak

Om een intentie voor tabakspreventie om te zetten naar beleid en een uitvoeringsprogramma, heeft u onder andere cijfers en feiten nodig. Door de regionale of lokale situatie in beeld te brengen, kunt u onderbouwd prioriteiten stellen en gericht doelgroepen kiezen.

Wat levert tabaksontmoediging op?

Bij een gelijkblijvend overheidsbeleid zou in de komende 35 jaar het aantal rokers tussen de 0 en 100 jaar afnemen van 19,8% naar 17,5%. Er kan meer bereikt worden met een ontmoedigingsbeleid, waarin accijnsverhogingen gecombineerd worden met rookverboden, hulp bij stoppen met roken, massa-mediale campagnes en marketing beperkingen. Het aantal rokers kan dan afnemen naar tussen de 7,5 en 5,5 procent, afhankelijk van de hoogte van de accijnsverhoging. Dit scenario levert zowel gezondheidswinst als arbeidsproductiviteit op maar ook een stijging van de overheidsinkomsten door accijnzen. Dit blijkt uit een breed georiënteerde kosten-baten analyse voor tabaksontmoediging die de Universiteit Maastricht, het RIVM en het Trimbos-instituut in 2015 uitvoerden.

Lees meer over de kosteneffectiviteit van preventie van roken

[1] [2]

Referenties

  1. Maatschappelijke kosten baten analyse van tabaksontmoediging. 2016.
  2. US National Cancer Institute, World Health Organization. The Economics of Tobacco and Tobacco Control. 2016.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer