U bent hier

Lokale probleemanalyse tabaksgebruik: basis voor beleid

Om voor het lokale tabaksbeleid doelen en prioriteiten te stellen is een analyse van de aard en omvang van de risicogroepen in de gemeente zinvol. Lokale cijfers of ervaringsgegevens zijn mogelijk beschikbaar bij de GGD (bevolkingsonderzoek, jeugdartsen, consultatiebureaus), jeugd- en jongerenwerkers, welzijnswerk. Door een lokale probleemanalyse of risicoanalyse te maken worden inspanningen ingezet op plaatsen waar de grootste gezondheidswinst kan worden behaald. U gebruikt de analyse ook om te zien welke resultaten het lokale tabaksbeleid oplevert. Zo kunt u waar nodig doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen.

Bronnen voor een lokale probleemanalyse 

Om de landelijk cijfers en risicogroepen van tabaksgebruik lokaal te toetsen of te specificeren kunnen lokale gegevens worden gebruikt. Mogelijke bronnen zijn:

  • EMOVO (gezondheid jongeren klassen 2 en 4 voortgezet onderwijs) en andere periodieke gezondheidsmonitors uitgevoerd door de GGD.
  • Het Peilstationonderzoek van het Trimbos-instituut, een landelijke steekproef van tabaks- (en alcohol- en drugs-) gebruik onder scholieren in het middelbaar onderwijs, uitgevoerd via de GGD. Kan gebruikt worden om uw lokale cijfers in perspectief te plaatsen of als aanvulling.
  • Cijfers van de aanbieders van stoppen met roken cursussen
  • Informatie van verschillende professionals die in hun werk te maken hebben met jongeren, zwangere vrouwen, horeca, andere risicogroepen en in de wijken
  • Onderzoek naar de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet kan deel uitmaken van de probleemanalyse. De resultaten van dit nalevingsonderzoek geven zowel richting aan doelstellingen als een ijkpunt voor evaluatie.

Onvoldoende lokale cijfers tabaksgebruik? 

Het kan nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Zeker wanneer de doelgroepen of vindplaatsen niet duidelijk zijn. Of wanneer de aanpak niet voor het oprapen ligt; tabaksgebruik gaat vaak samen met andere leefstijlrisico’s. Mochten geen lokale of regionale cijfers beschikbaar zijn en aanvullend onderzoek geen optie, dan kunnen de landelijk geïdentificeerde risicogroepen als richtsnoer dienen. Ook bestaat er landelijk nalevingsonderzoek.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer