U bent hier

Financiering van tabakspreventie

Effectief tabaksbeleid vraagt om een lange adem en een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd. Via de financiering de voor elke vier jaar vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid is dit mogelijk. De Tabaksindustrie zoekt soms contact met gemeenten voor de financiering van gezamenlijke activiteiten zoals het ‘peukvrij’ houden van de stranden in drukbezochte badplaatsen. Dit is tegen de wet.

Budget is nodig voor:

  • coördinatie
  • het creëren van bestuurlijk en publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
  • uitvoering van preventieve maatregelen en interventies
  • toeleiding naar hulp bij stoppen met roken
  • monitoren en evalueren

Zorgverzekeraars en hulp bij stoppen met roken

De gedragsmatige behandeling van tabaksverslaving is onderdeel van het basispakket van iedere zorgverzekering. Deze verzekerde zorg vormt geen kostenpost voor gemeenten. Het gebruik van farmacologische ondersteuning is voor eigen rekening van de cliënt. Gemeenten kunnen voor de minima in hun werkgebied een collectieve zorgverzekering minima afsluiten om hen aanvullend te verzekeren. Dit ‘non-vermogenden-verzekeringscontract’ biedt gemeenten de mogelijkheid om afspraken te maken met verzekeraars. Er kan een bepaling worden opgenomen om een extra investering te doen om groepen met een lage SES te bereiken, te motiveren om te stoppen met roken en toe te leiden naar verzekerde behandeling van tabaksverslaving.  

Landelijke campagne- en voorlichtingsmaterialen

Aansluiten op landelijke campagnes als De Rookvrije Generatie, Nix18 en Stoptober heeft twee voordelen:

  • u kunt zonder veel extra kosten meeliften op de landelijke aandacht om lokale activiteiten bekend te maken
  • landelijke campagnes stellen dikwijls kosteloos voorlichtingsmaterialen ter beschikking die lokaal ingezet kunne worden

Lees meer over Maatschappelijke kostenbaten analyse tabak

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer