U bent hier

Integrale aanpak tabakspreventie

De ervaring leert dat gemeenten (nog) niet snel geneigd zijn een aparte nota voor tabaksbeleid op te zetten. Zij kiezen ervoor het thema mee te nemen in andere beleidstrajecten zoals de lokale nota gezondheidsbeleid, de aanpak voor achterstandsgroepen of de zorg rond zwangeren.

Om de inspanningen van de gemeente zichtbaar te maken op dit belangrijke thema, waar zoveel gezondheidswinst te behalen is, verdient het echter aanbeveling om op basis van een probleemanalyse een overzicht van de doelen, interventies en maatregelen te maken. Dat is in lijn met de prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven en maakt de inspanningen beter te evalueren.

Voorbeeld: Amsterdams tabaksontmoedigingsbeleid

Amsterdam heeft in haar nota tabaksbeleid 2016-2019 gekozen voor een integrale aanpak van de tabaksproblematiek. Door in te zetten op voorlichting, regelgeving en handhaving probeert de gemeente het aantal jonge rokers terug te dringen de komende jaren. Amsterdam haakt daarbij ook aan op De Rookvrije Generatie.   

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer