U bent hier

Integrale aanpak tabakspreventie: pijler Advies en ondersteuning

Een belangrijke reden waarom mensen blijven roken of weer opnieuw gaan roken na een stoppoging is het voordeel dat zij verwachten van een sigaret: het is ontspannend, het helpt stress oplossen of beter na te denken. Deze positieve verwachtingen worden echter veroorzaakt door het feit dat een volgende sigaret ontwenningsverschijnselen opheft, zodat de roker zich weer ‘normaal’ voelt. Roken is sterk verslavend.

Hulp bij stoppen met roken 

Van de rokers geeft ruim 80% aan ooit te willen stoppen. Bijna tweederde van de Nederlandse rokers deed ooit een serieuze stoppoging. Jaarlijks doet bijna 30% van de rokers een serieuze stoppoging [1]. Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruik maken van gedragsmatige begeleiding en eventueel nicotine-vervangende middelen of receptmedicatie [2]. Er zijn verschillende manieren om rokers te ondersteunen bij het stoppen.

Huisarts, verloskundige, verpleegkundige, specialist of tandarts

Zorgverleners kunnen verschillende vormen van effectief bevonden stopondersteuning bieden. Drie richtlijnen geven informatie over op wetenschappelijk onderzoek gestoelde behandeling van tabaksverslaving:

  • De richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving van het CBO (Centraal Begeleidings Orgaan). Het CBOP is een kwaliteitsinstituut, voor de gezondheidszorg;
  • De Zorgmodule Stoppen met Roken, een praktische vertaling van de CBO-richtlijn; 
  • De NHG-standaard Stoppen met Roken. Deze standaard is van het Nederlands Huisartsen Genootschap, gemaakt voor huisartsen.

De V-MIS is een effectieve stoppen-met-rokeninterventie om zwangere vrouwen en hun partners te begeleiden bij het stoppen met roken. De V-MIS wordt uitgevoerd door verloskundigen en gynaecologen en is onderdeel van het project Rookvrij Opgroeien. Sinds 2010 zijn eerstelijnsverloskundigen verplicht de V-MIS toe te passen. In de praktijk blijkt de interventie niet optimaal te worden uitgevoerd, onder meer omdat verloskundigen het lastig vinden om met ongemotiveerde cliënten om te gaan. Een training motverende gespreksvoering zou kunnen helpen [3].

De gedragsmatige ondersteuning aan en behandeling van rokers die willen stoppen wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie zie ikstopnu.nl.

Onder de pijler Voorlichting en educatie leest u meer over Rookvrij Opgroeien en Taskforce Rookvrije start. Lees meer over stoppen met roken en prenatale zorg/V-MIS op Rokeninfo.nl. [4][5][6]

Cursussen Stoppen-met-roken

Rokers die willen stoppen of dat overwegen kunnen geïnformeerd worden over stoppen-met-rokenprogramma’s, ook op het werk. Vormen van begeleiding die aantoonbaar werken worden vergoed. Gemeenten kunnen stimuleren dat stoppen-met-rokencursussen op een laagdrempelige wijze aangeboden worden. Zoek hier aanbod stoppen-met-rokencursussen

Website, app en hulplijn

  • De website Ikstopnu.nl waar je ervaringen leest van ex-rokers en tips krijgt om te stoppen en een overzicht van begeleiders die hulp kunnen bieden bij het stoppen met roken;
  • De Stoplijn (0800-1995) – een gratis telefonische hulplijn die je kunt bellen voor advies en informatie over stoppen met roken;
  • Stopstone, een app die jonge stoppers (15-25 jaar) ondersteunt en motiveert om te stoppen met roken. Lees meer op stopstone.nl.

logo stoptoberStoptober – met zijn allen een maand niet roken 

Stoptober is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk stoppen-met-roken maand in oktober waarbij deelnemers een maand lang niet roken. Ze krijgen positieve, motiverende feedback via een app en wisselen ervaringen uit op Facebook. Het aantal deelnemers steeg van ruim 38.000 in 2014 naar meer dan 70.000 in 2015. Uit voorgaande edities blijkt dat Stoptober ook de laagopgeleide doelgroep, waar het percentage rokers het hoogst is, aanspreekt. Stoptober is laagdrempelig: de uitdaging van 28 dagen niet roken is veel beter te overzien dan helemaal stoppen. Een retrospectief onderzoek in 2015 laat zien dat 67 procent van de deelnemers twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt was [7].

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer