U bent hier

Interventies tabakspreventie

Bij elk thema van de handreiking Gezonde Gemeente hoort een interventieoverzicht met aanbevolen interventies:

Ga direct naar het interventieoverzicht Roken

Interventies lage SES

Maak voor goed beschreven en erkende interventies voor doelgroepen met een lage sociaal economische status een selectie op lage SES in het interventieoverzicht Erkende Interventies. Naast leefstijl interventies vindt u ook interventies op het gebied van opvoeding, weerbaarheid en sociale competenties.

Altijd up-to-date overzicht

Het interventieoverzicht op loketgezondleven.nl wordt voor elke zoekopdracht opnieuw samengesteld, zodat u altijd een up-to-date overzicht heeft. In het interventieverzicht vindt u actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is een initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) in samenwerking met het Trimbos-instituut. De interventies uit deze gezamenlijke database van RIVM Centrum Gezond Leven en Kenniscentrum Sport vindt u via Loketgezondleven.nl, Gezondeschool.nl en de sites van Kenniscentrum Sport.

Afbeelding sigaretten

Effectiviteit stoppen-met-roken interventies voor zwangeren onderzocht

Uit onderzoek blijkt dat van alle stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen vooral de psychosociale interventies een gunstig effect hebben. Ook partners spelen een belangrijke rol bij het (stoppen met) roken van de zwangere vrouw. De belangrijkste resultaten van het onderzoek vindt u in de factsheet Effectiviteit van stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen.

Wat werkt bij stoppen-met-roken voor lage SES-rokers?

Het Trimbos-instituut onderzocht wat werkt als het gaat om beleidsmaatregelen en stoppen-met-rokenondersteuning bij rokers met een lage sociaaleconomische status. Door een beperkt aantal studies is het lastig om eensluidende, betrouwbare conclusies te trekken over de effecten van beleidsmaatregelen en stopondersteuning. Een paar voorzichtige conclusies zijn:

  • Accijns- en prijsverhoging en rookverboden lijken te werken. Prijsverhoging heeft mogelijk wel tot gevolg dat lage SES-rokers verder gedepriveerd raken als de kosten toenemen en zij niet stoppen met roken. Ook lijkt een rookverbod op de werkplek niet te helpen bij stoppen met roken voor lage SES-rokers.
  • Individuele stopondersteuning kan lage SES-rokers helpen bij stoppen. Effecten zijn echter vaak groter voor hoge SES-rokers. Bij online interventies is de uitval van lage SES-deelnemers vaak hoog.
  • Een financiële vergoeding voor stoppen-met-rokenondersteuning lijkt een veelbelovende strategie bij deze doelgroep. 

Bronnen:

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer