U bent hier

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, waarin u wordt meegenomen naar de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in de wijk Haarlem-Oost.

Project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In Haarlem Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en zetten ze samen in op een rookvrij Haarlem Oost. 

In gesprek met Lida Samson, Rookvrij-regisseur

September 2018 start GGD Kennemerland een groepstraining Samen Stoppen met Roken voor zwangere (jonge) vrouwen en jonge ouders in Haarlem-Oost die willen stoppen met roken. Om lokale zorgprofessionals te informeren over deze stopgroep en om samenwerking tussen deze professionals te versterken, organiseerden ZONH en GGD Kennemerland een bijeenkomst. 

Begeleiding van rokende zwangere vrouw en jonge ouders

Tijdens de bijeenkomst sprak voormalig longarts Paul van Spiegel, Ambassadeur Rookvrije Generatie, over het belang en de urgentie van een rookvrije start. Promovenda Els van Wijk vertelde over het project Rookvrij Opgroeien in Haarlem-Oost, wat lage SES-rokers tegenhoudt om te stoppen met roken en wat nodig is om belemmerende factoren weg te nemen. Daarna gingen de zorgprofessionals aan de slag met het stroomschema ‘Rokende zwangere vrouw’ van het Trimbos-instituut. Dit schema helpt hen om de juiste stappen in de begeleiding te kiezen wanneer zij in aanraking komen met zwangere vrouwen of ouders van jonge kinderen die roken. 

Investeren in begeleiding

Het Verloskundig SamenwerkingsVerband Kennemerland heeft veel geïnvesteerd in het verbeteren van de begeleiding van rokende zwangere vrouwen. Er is een nieuw protocol ontwikkeld en alle verloskundigen zijn geschoold in V-MIS, een stoppen-met-rokeninterventie. Toch blijven nog veel vrouwen met een lage SES in Haarlem-Oost roken tijdens hun zwangerschap. Een mogelijke oorzaak is dat er in Haarlem-Oost weinig stoppen-met-rokenaanbod is voor jonge (aanstaande) ouders. Zo werken praktijkondersteuners die stopondersteuning in de huisartsenpraktijk aanbieden vooral met patiënten met een chronische aandoening. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor jonge ouders. 

Belangrijk is dat zorgprofessionals het roken niet alleen bespreken met hun rokende cliënten, maar hen ook passende begeleiding kunnen aanbieden. Uit onderzoek is bekend dat het helpt als zorgprofessionals het roken bespreken met hun cliënten, maar dan moet dit wel opgevolgd kunnen worden door concrete actie en dat is op dit moment niet altijd het geval. 

Blijvend stoppen met roken

Om meer vrouwen en jonge ouders blijvend te laten stoppen met roken, maakten zorgprofessionals (verloskundigen, kraamhulp, huisarts, jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, fysiotherapeut, CJG-coach, wijkcontactvrouw, stoppen-met-rokencoach) uit Haarlem-Oost tijdens de bijeenkomst een aantal afspraken: 

  • Geef vaker een stopadvies aan cliënten.
  • Verbeter de overdracht van cliëntdossiers tussen zorgprofessionals, zodat je weet welke acties al ondernomen zijn. 
  • Motiveer cliënten om mee te doen met de groepstraining Samen Stoppen met Roken.

Oktober 2018: volgende editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In deze editie leest u hoe het met de stoppen-met-rokencursus gaat en hoe de coaches zorgen dat mensen gemotiveerd blijven om naar de cursus te komen.

Achtergrondinformatie Rookvrij opgroeien en de Gezonde Wijkaanpak

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer