U bent hier

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, waarin u wordt meegenomen naar de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in de wijk Haarlem-Oost.

Project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In Haarlem Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en zetten ze samen in op een rookvrij Haarlem Oost. 

In gesprek met Marjon Straver, projectmedewerker bij Rookvrij Opgroeien

Marjon Straver, projectmedewerker bij Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost vanuit GGD Kennemerland zette afgelopen twee maanden het kinderpersbureau op. Samen met kinderen uit de wijk zijn filmpjes en foto’s gemaakt om meningen over roken in beeld te brengen. Beelden die gebruikt worden om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan. In deze editie vertelt Marjon haar ervaringen met het kinderpersbureau. 

Dit bureau is onderdeel van de lokale mediacampagne die in Haarlem-Oost samen met wijkbewoners wordt ontwikkeld en is daarmee van hun gezonde wijkaanpak.

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen: vloggen

De kinderen waren al snel enthousiast over het vloggen en filmen. “Met 15 kinderen uit groep 7 en 8 van drie basisscholen uit de wijk zijn we het kinderpersbureau gestart. Deze naschoolse activiteit bestond uit acht lessen, waarin we theorie en praktijk over vloggen en filmen afwisselden. Belangrijk voor ons persbureau was, dat ze leerden hoe je iemand interviewt over gezondheidsthema’s en hoe je goed luistert naar wijkbewoners. Dit hebben we eerst geoefend, want de kinderen vonden het spannend om onbekenden te interviewen.” Het voor de camera staan was voor de kinderen minder spannend. “Deze generatie is opgegroeid met social media en heeft minimale schroom voor de camera. Dit viel ons pas op tijdens de lessen. Daarom pasten we de lessen aan naar de ervaringen uit eerdere lessen en wensen van de kinderen. Zij waren echt eigenaar.”

Niet alleen roken maar ook voeding en bewegen

Alleen rookvrij opgroeien als thema bleek te eenzijdig voor de campagne. “We werkten nauw samen met scholen, een belangrijke succesfactor. Een van de scholen gaf aan dat roken niet direct het issue was. Op hun verzoek is de campagne verbreed naar andere gezondheidsthema’s. Leerlingen maakten een thema-top 3, waar roken gelukkig ook in voorkwam, naast voeding en bewegen. Ze kozen de campagnenaam #nietrokenmaargezondkoken.”

“Roken: het zou niet moeten mogen”

Waarom een kinderpersbureau voor deze lokale mediacampagne? “De mening van een kind is een indringender manier om de boodschap over te brengen. En omdat de kinderen uit dezelfde wijk komen, biedt het een opening voor gesprek met de wijkbewoners. Het feit dat ze roken gewoon vies vinden en onbevangen opkomen voor de eigen gezondheid, helpt ook. De wijkbewoners die door de kinderpers zijn geïnterviewd, vonden het fijn om over gezondheid te praten. Ze waren bewuster met hun gezondheid bezig dan we vooraf hadden gedacht. Gezondheid leeft in de wijk, wat perspectief biedt voor onze boodschap.”

Kinderpersbureau voor een rookvrije wijk

En hoe nu verder? “We zijn in gesprek met scholen over hoe we de filmpjes kunnen inzetten, bijvoorbeeld tijdens kijkavonden aan het einde van een projectweek over gezondheid. De filmpjes zijn uitgangspunt voor het gesprek met ouders over rookvrij opgroeien. Ze zijn daarnaast al ingezet tijdens een avond voor 15 sportverenigingen over een alcohol- en rookvrij sportterrein. Wellicht kunnen we ze ook gebruiken bij onze Gezonde School-aanpak en rookvrije schoolterreinen. Bij de verdere uitwerking betrekken we ook de ouders. Opvallend was hoe inspirerend kinderen het vinden om met gezondheidsthema’s aan de slag te gaan en dat ze daar duidelijke ideeën over hebben. We hebben met het kinderpersbureau een kleine groep kinderen en hun directe omgeving bereikt. Nu gaan we de boodschap van de kinderen verder verspreiden." 

Tips van Marjon Straver

  1. Gebruik de kracht van kinderen, hun enthousiasme en hun openheid.
  2. Sluit aan bij waar kinderen mee bezig zijn. In dit geval social media en vloggen.
  3. Verbreed het thema naar gezondheid in algemene zin.
  4. Zet een professional op het gebied van filmen voor de klas, die de fijne kneepjes van het vak leert.
  5. Betrek scholen en ouders actief.

April 2018: volgende editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In deze editie leest u of de markt die in maart 2018 georganiseerd wordt voor zwangere vrouwen en jonge moeders met een kleine beurs een succes is. Zo worden rokende vrouwen en hun partners tijdens de markt uitgenodigd voor de stopgroep. Hoe staan zij hier tegenover?

Achtergrondinformatie Rookvrij opgroeien en de Gezonde Wijkaanpak

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer