U bent hier

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, waarin u wordt meegenomen naar de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in de wijk Haarlem-Oost.

Project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In Haarlem Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en zetten ze samen in op een rookvrij Haarlem Oost. 

In gesprek met Lida Samson, Rookvrij-regisseur

Werven voor de groepstraining

Verloskundigen in Haarlem-Oost gaven bij de start van het project aan dat er nauwelijks stoppen-met-rokenaanbod is voor zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders met een laag inkomen. Voor deze doelgroep werd voorjaar 2018 de interventie Voel je Vrij! doorontwikkeld, een doorlopende groepstraining stoppen-met-roken. GGD Kennemerland is sindsdien druk bezig geweest om deelnemers voor de training te werven. Hoewel er duidelijk behoefte is bij de doelgroep, is het tot op heden niet gelukt deelnemers te vinden.

Werven van deelnemers

Op verschillende manieren is geprobeerd om deelnemers voor de training te werven, van het organiseren van een babybazaar tot een inloopspreekuur met een stoppen-met-roken-coach. Ook werden verloskundigen, huisartsen, CJG-coaches, wijkcontactvrouwen en het consultatiebureau ingezet om de training met hun rokende cliënten te bespreken volgens de ask-advice-connectbenadering. Hierbij vraagt de zorgprofessional of zij de contactgegevens van de cliënt mag doorgeven aan de stopcoach. Zorgprofessionals kregen ook informatie over de e-learning Rookvrij opgroeien. Helaas leverden de wervingsacties onvoldoende deelnemers op om te kunnen starten. Het lijkt erop dat organisaties en professionals meer tijd nodig hebben om het bespreekbaar maken van stoppen-met-roken bij de doelgroep in hun werkwijze in te passen. 

In april werd voor (zorg)professionals in de wijk een bijeenkomst georganiseerd. Professionals maakten niet alleen afspraken om extra in te zetten op werving, maar ook om gezamenlijk met het zorgnetwerk rondom jonge ouders een rookvrije start te promoten. Ook werd een uitnodiging voor de groepstraining verspreid via de Kindermonitor-vragenlijst. Vier geïnteresseerden schreven zich in, maar uiteindelijk haakten ze toch af. Een mogelijke oorzaak is de multi-problematiek van de doelgroep: rokers met een laag inkomen hebben vaak meerdere issues die aandacht vragen, waardoor er geen ruimte is om te stoppen met roken.

Stoptober

In september is de doelgroep verbreed door ook in te zetten op ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Stoptober was een goede aanleiding om stoppen met roken onder de aandacht te brengen, tijdens informatieavonden en koffieochtenden, op de markt, tijdens het inloopspreekuur in het zorgcentrum, via de nieuwsbrief van gemeente Haarlem en Facebook. Dit leverde slechts één deelnemer op voor de groepstraining, die nu met een individueel traject met de stopcoach is gestart.

Hoe nu verder?

Blijkbaar is de stap voor rokers om de hulp te accepteren nog te groot. De komende periode probeert het Rookvrij opgroeien-team aansluiting te vinden bij bestaande groepen in de wijk, zoals ervaringsdeskundigen en ontmoetingsgroepen, die hen hopelijk kunnen helpen met het verder verlagen van de drempel.

Maart 2019: volgende editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

Achtergrondinformatie Rookvrij opgroeien en de Gezonde Wijkaanpak

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer