U bent hier

Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

Op deze pagina leest u alles over de voortgang van het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, waarin u wordt meegenomen naar de praktijk van de gezonde wijkaanpak. Van startup tot afronding. Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost is een experimenteel voorbeeld van wijkgerichte gezondheidsbevordering en richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in de wijk Haarlem-Oost.

Project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost

In Haarlem Oost groeit bijna de helft van de kinderen op in een huishouden waarin wordt gerookt. Meeroken door kinderen is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het verdubbelt ook de kans om zelf met roken te beginnen. Een huishouden waarin wordt gerookt, draagt zo bij aan het in stand houden van de gezondheidsachterstanden over generaties heen. De gemeente Haarlem, de GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk vinden dit niet acceptabel. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in Haarlem Oost doorbreken en zetten ze samen in op een rookvrij Haarlem Oost. 

Rookvrije StartIn gesprek met Lida Samson, rookvrij-regisseur

De fase van kennismaken met de wijk is voorbij. Op dit moment worden de resultaten van het vooronderzoek verwerkt. Rookvrij-regisseur Lida Samson is in gesprek geraakt met de “Verloskundigen aan ’t Spaarne”. Voor deze zorgverleners is een Rookvrije Start een belangrijk aandachtsgebied. Het is voor de verloskundigen erg moeilijk om zwangere vrouwen uit Haarlem Oost, te motiveren om te stoppen met roken. Stopondersteuning is in Haarlem-Oost nauwelijks aanwezig. De stoppoli in het Spaarne Gasthuis is in 2016 gesloten. Rokers kunnen nu alleen nog terecht bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Als het gaat om een complexe verslaving verwijzen zij rokers naar de enige ikstopnu.nl-coach in de wijk. We weten uit onderzoek dat stoponder-steuning voor mensen met een laag inkomen laagdrempelig, gratis en specifiek op deze doelgroep toegesneden moet zijn.

Zelf een stopgroep organiseren

“We hebben daarom de handen ineen geslagen om te onderzoeken of wij vanuit het  project Rookvrij Opgroeien Haarlem-Oost stopondersteuning op kunnen zetten in de wijk”, vertelt Lida. Een groep waar rokende zwangere vrouwen of rokende ouders op elk moment kunnen instromen. Naast het thema roken komen ook andere thema’s aan bod. Denk hierbij aan financiële onderwerpen, gezonde leefstijl, met creativiteit goedkope alternatieven ontwikkelen voor alles wat er komt kijken bij de komst van een kindje. Hiermee willen we de groep aantrekkelijker maken. Verloskundigen en andere zorgverleners geven aan dat het lastig is om de rokers uit Haarlem-Oost voor een informatiebijeenkomst te motiveren. “We hopen 6 à 8 mensen te motiveren voor de groep. Daarna gaat het balletje wel rollen.”

Markt voor zwangeren en jonge ouders met kleine beurs

Voorafgaand aan de stopgroep willen we een markt organiseren voor zwangere vrouwen en jonge ouders met een kleine beurs. Een markt waar tweedehands babyspulletjes worden verkocht, de kraamhulp informatie geeft en de drogist allerhande verzorgingsproducten laat zien etc. Tijdens de markt willen wij proberen rokende vrouwen en hun partners uit te nodigen voor de stopgroep. De markt en de stopgroep willen we graag samen vormgeven met vrouwen uit de wijk. Collega-onderzoekster Els van Wijk loopt daarom aantal dagen mee met de verloskundige. Op deze manier kan zij rokende en onlangs gestopte zwangere vrouwen vragen wat zij van onze ideeën vinden. En of zij geïnteresseerd zijn mee te denken/doen.De komende weken werken we de ideeën verder uit. In het voorjaar 2018 gaan we van start.

Januari 2018: volgende editie Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost

In deze editie leest u hoe het team samen met kinderen uit de wijk filmpjes en foto’s maakt om meningen over roken in beeld te brengen. Via deze beelden willen ze in gesprek komen met ouders/verzorgers.

Tips van Regina Overberg:

  1. Ga zelf de wijk in om te werven en voer persoonlijke gesprekken.
  2. Zorg dat de doelgroep zich aangesproken voelt; formuleer je boodschap zorgvuldig en uitnodigend.
  3. Beweeg mee met de praktijk: pas je aan bij elk knelpunt dat je tegenkomt.

Achtergrondinformatie Rookvrij opgroeien en de Gezonde Wijkaanpak

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer