Op zoek naar valpreventie-interventies om die lokaal in te zetten? Op deze pagina vindt u erkende interventies en voorbeelden uit andere gemeenten op dit thema. U kunt ook direct gaan naar het interventieoverzicht valpreventie. Bekijk ook het interventieoverzicht ouderen 65+ om te zien welke andere interventies, zoals beweegprogramma’s, u kunt inzetten bij deze doelgroep.

Samenwerken rond valpreventie

De Valanalyse 65+ helpt zorgverleners om in korte tijd het valrisico onder 65-plussers te inventariseren, zodat advies op maat mogelijk is. Deze interventie van VeiligheidNL wordt in enkele Woerdense wijken ingezet als onderdeel van een pilot valpreventie. Leefstijlcoach Maarten Stiggelbout en praktijkondersteuner Chellie Heijmans vertellen over Valanalyse 65+, een voorbeeld van een wijkgerichte leefstijlinterventie waarin professionals uit de huisartsenpraktijk een belangrijke rol hebben. 

Voorkomen van valletsel bij ouderen

Gemeente Epe zet zich samen met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelre IJssel, thuiszorgorganisaties en fysiotherapeuten in voor het voorkomen van valletsel bij ouderen, bijvoorbeeld door middel van de cursus Vallen Verleden Tijd en een programma waarbij onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt gewerkt aan balanstraining. Gemeente Epe is hier op een creatieve manier mee aan de slag gegaan. Zo zijn er onder andere tips ontwikkeld om senioren te stimuleren meer te gaan fietsen.

Gemeente Arnhem zet leefstijlcoaches in bij gezondheidsproblemen

In Arnhem zijn twee leefstijlcoaches  (Sportinarnhem.nl) actief. Zij stimuleren 50-plussers om meer te gaan bewegen. Huisartsen, fysiotherapeuten of diëtisten verwijzen de mensen door, soms omdat ze een chronische ziekte hebben, maar ook om gezondheidsproblemen te voorkomen. 'Als leefstijlcoach nemen we de mensen mee aan de hand naar een sportactiviteit die bij hen past en in de eigen wijk aanwezig is. Soms werken we samen met welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld als we zien dat er behoefte is aan valpreventie.' -Melissa Davina, leefstijlcoach bij Sportbedrijf Arnhem

Tips voor in huis om niet te vallen

Film: Tips voor in huis om niet te vallen

Het filmpje 'Tips voor in huis om niet te vallen'  werd gemaakt door drie vrouwen uit de doelgroep zelf die in beeld hebben gebracht wat volgens hen gevaarlijke situaties zijn in de diverse woonruimtes in huis. Ze geven een aantal tips om niet te vallen. 

Hoe kun je vallen bij ouderen voorkomen

Film: Tips voor in huis om niet te vallen

Mooi animatiefilmpje  (2 min.) van Vilans voor zorgverleners. Wat kunnen zorgverleners doen om valongelukken bij ouderen te voorkomen?