U bent hier

Voorbeelden ouderen en alcohol

Moti-55 biedt inzicht in alcoholgebruik

Moti-55 is een erkende interventie gericht op ouderen met risicovol alcoholgebruik (probleemdrinkers). In vier gesprekken wordt inzicht gegeven in het eigen gebruik. Er wordt onder andere gesproken over eventuele klachten en over het minderen of stoppen. 

Den Haag ‘Frisse blik op alcohol’ en ouderen

In 2009 startte vanuit het Haagse alcoholmatigingsproject ‘Frisse blik op alcohol’ een deelcampagne gericht op ouderen. Op verschillende bestaande activiteiten (themadagen, festivals) waar veel oudere bezoekers kwamen, is voorlichting gegeven over verantwoord alcoholgebruik door het verspreiden van een speciale folder. Voorbeelden van deze dagen waren de Haagse 55+ dag, Milan festival, Escamp festival en Mantelzorg festival. Daarnaast is een informatiepakket en een checklist ontwikkeld voor het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van overmatig alcoholgebruik onder ouderen. Deze informatie is ontwikkeld met en voor hulpverleners in de ouderen- en thuiszorg, ouderenconsulenten en hulpverleners (‘intermediairs’). In  de evaluatie gaven zowel deze intermediairs, als apothekers en huisartsen aan dat het campagnemateriaal ondersteunend was in hun signalerings- en voorlichtingsrol.

IkPas – veertig dagen zonder alcohol

IkPas is een jaarlijkse landelijke bewustwordingscampagne waarin mensen worden uitgedaagd veertig dagen geen alcohol te drinken. Daarmee kan men de voordelen ervaren van leven zonder alcohol en inzicht krijgen in het eigen gewoontegedrag met betrekking tot alcohol. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan IkPas hun drankgebruik in elk geval een half jaar na de actie nog steeds matigen. Lokaal kan goed worden aangesloten op deze campagne door gerichte wervingsacties op te zetten gericht op ouderen. Ook kunnen bekende lokale figuren deelnemen en mensen oproepen hun voorbeeld te volgen. De GGD Noord- en Oost Gelderland stimuleerde de 55-plussers in haar regio om deel te nemen aan Ik Pas 2018. De burgemeester gaf het goede voorbeeld.

Veilig drinken op leeftijd

Er is in Nederland al wat langer geleden een module ontwikkeld onder de naam ‘Veilig drinken op leeftijd’. Gezondheidswerkers in de huisartsenpraktijk (praktijkondersteuner, verslavingsconsulenten) leren hiermee om riskant drinkgedrag bij ouderen te herkennen en te bespreken. De gezondheidswerker bespreekt op basis van de klachten van de patiënt zijn of haar alcoholgebruik. Uit een pilotstudie bleek dat de gezondheidswerkers merkten dat hun signaleergedrag verbeterde door de module.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer