U bent hier

Materialen gezonde leefomgeving

Quickscan Gezonde Leefomgeving in beeld

Quickscan Gezonde Leefomgeving

Wilt u snel een overzicht van alle gezondheidsaspecten van een buurt of wijk? Gebruik dan de Quickscan Gezonde Leefomgeving. De wijzer brengt de gezondheid van de leefomgeving in kaart aan de hand van 11 thema’s, van leefbaarheid en luchtkwaliteit tot bewegen en groen. Het gaat daarbij ook om de mate waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, recreëren, spelen, ontmoeten.

Afbeelding inspiratiegids Participatie

Inspiratiegids Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt.

Afbeelding voorkant Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving

Bewonersparticipatie bij inrichting gezonde leefomgeving

Door de nieuwe Omgevingswet speelt bewonersparticipatie een steeds grotere rol. Deze wet stelt hun betrokkenheid bij projectbesluiten voor grotere projecten namelijk verplicht. In de 'Handreiking Bewonersparticipatie bij de inrichting van een gezonde leefomgeving' van het RIVM krijgt u handvatten hoe u bewonersparticipatie kunt realiseren.

afbeelding rapport Inspiratie voor gezond ontwerp en inrichting gezonde leefomgeving

Gezond ontwerp en inrichting fysieke leefomgeving

Het werkboek Inspiratie voor gezond ontwerp en inrichting van de fysieke leefomgeving is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die op lokaal niveau aan de slag wil met het gezond ontwerpen en (her)inrichten van de fysieke leefomgeving. Het bevat ter inspiratie tips uit de praktijk, inclusief enkele succesvoorbeelden en links naar handige websites. 

decoratieve afbeelding meisje loopt over brug

Checklist Gezondheid in planvorming

De checklist Gezondheid in planvorming (GGD Haaglanden) is een overzicht van verschillende thema’s die belangrijk kunnen zijn voor een gezonde inrichting van de leefomgeving.

GezondOntwerpWijzer

De GezondOntwerpWijzer (Atlasleefomgeving.nl) bundelt aanbevelingen, voorbeelden en instrumenten over het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. U vindt informatie over: gezonde mobiliteit, groen en water, sport en spelen, openbare ruimte, milieukwaliteit, externe veiligheid en binnenmilieu. Bruikbaar bij het (her)inrichten van een wijk of het maken van lokaal gezondheids- of sportbeleid.

Meer informatie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer