U bent hier

Verbinden preventie, zorg en welzijn

Door samen te werken met professionals vanuit preventie, zorg en welzijn kan de gezondheid van inwoners verbeteren. Zo heeft de GGD relevante data over de gezondheid van inwoners op wijknivo en kunnen zij adviseren over effectieve aanpakken en interventies die de gezondheid verbeteren. Zorg- en welzijnsprofessionals hebben een belangrijke signalerende taak en spelen een rol in de uitvoering van gezondheidsprogramma's.

Het verbinden van preventie, zorg en welzijn is dus belangrijk, maar dit wil niet zeggen dat deze verbinding gemakkelijk tot stand komt. Soms is het lastig om los te komen uit het eigen domein, soms is het een kwestie van elkaar (niet) kennen. Daarnaast zijn er vaak verschillen in werkwijze, taal, cultuur en financiele middelen die de samenwerking kunnen belemmeren.

In dit dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn willen we deze samenwerking stimuleren door informatie, goede voorbeelden en praktische materialen te delen waarmee professionals concreet aan de slag kunnen. Voor  gemeenten is het belangrijk om te weten welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen hebben om de samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg. Lees meer op de pagina gemeentelijke regie

Rol van GGD in verbinden preventie, zorg, welzijn 

De manier waarop de GGD georganiseerd is verschilt. En daarmee ook de rol die je als GGD kan spelen in de verbinding tussen preventie, zorg en welzijn op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau :

  • Adviseur/Inhoudelijk expert: De GGD heeft kennis van data, van gedragsveranderingsprocessen en van (effectieve) leefstijlinterventies. Deze expertise kunnen eerstelijns of welzijnswerkers benutten. Ook kun je een adviserende rol hebben in samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars rond selectieve preventie voor risicogroepen . 
  • Aanjager/kartrekker: De GGD kan partijen bij elkaar brengen en de samenwerking onderhouden
  • Agendasetter: De GGD kan gezondheid op de agenda bij andere partijen zetten, bijv bij de omgevingswet en hen laten zien wat zij kunnen bijdragen aan de gezondheid van inwoners.  
  • Coördinator: De GGD kan een ondersteunende of trekkende rol hebben in een samenwerkingsverband met bijv de ROS/Zorggroep of welzijnsorganisatie. 

Preventie in de Buurt

Als professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk samenwerken, maakt dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker en efficiënter. Daarmee draagt samenwerking bij aan de gezondheid van inwoners. Waar GGD en huisarts met andere wijkprofessionals, zoals een wijkverpleegkundige, buurtsportcoach of welzijnsmedewerker, de handen ineen slaan creëren ze kansen voor succesvolle wijkgerichte preventie. 

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ondersteunt professionals bij deze samenwerking. Dat doen we op verschillende manieren:  

  • Op veel plekken werken professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid succesvol samen. Leer van de ervaringen van uw collega’s en ontdek kansen voor uw eigen praktijk? Bekijk de inspirerende voorbeelden.
  • Wijkgericht samenwerken is steeds vaker de praktijk. Maar hoe borgt u een samenwerking in de bestaande structuren? Vanuit Preventie in de Buurt faciliteren we 20 werksessies waarin professionals samen een impuls geven aan hun samenwerking. 
  • Er is al veel materiaal beschikbaar dat u kunt gebruiken om (samen) te werken aan een gezonde leefstijl van inwoners. Kijk op de materialenpagina samenwerking met de eerste lijn. Daar vindt u ook het handige Werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk.
  • Voor professionals in de huisartsenpraktijk is het Overzicht van online interventies beschikbaar. Daarmee kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten die aan hun leefstijl willen werken verwijzen naar een app of een programma of cursus op internet.  

Videoportret: Verbinden preventie, zorg en welzijn in de praktijk

Bas Vosbeek, Gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid, vertelt over samenwerken met professionals binnen zorg en welzijn in de wijk. Wat zijn succesfactoren en wat is je meerwaarde als preventie-professional vanuit een GGD?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer