U bent hier

Verbinden preventie, zorg en welzijn

De decentralisaties en de ambitie om te komen van zorg naar voorzorg maken de samenwerking tussen professionals publieke gezondheid, eerstelijnszorg en welzijn steeds belangrijker en vanzelfsprekender. Dat wil niet zeggen dat die verbinding gemakkelijk tot stand komt. Soms is het lastig om los te komen uit het eigen domein, soms is het een kwestie van elkaar (niet) kennen. Daarnaast zijn er vaak verschillen in werkwijze, taal, cultuur en financiele middelen die de samenwerking kunnen belemmeren.

In dit dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn willen we deze samenwerking stimuleren door informatie, goede voorbeelden en praktische materialen te delen waarmee professionals concreet aan de slag kunnen. Daarnaast is het voor gemeenten belangrijk om te weten welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen hebben om deze samenwerking te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg.

Werk in uitvoering

Dit dossier is nog in opbouw. Het biedt in eerste instantie vooral informatie, voorbeelden en praktische materialen voor (de samenwerking met) de huisartsenpraktijk. In de loop van het voorjaar zal dit dossier nog worden aangevuld met informatie voor gemeenten, zorg- en sociaal professionals en voorbeelden van samenwerking tussen preventie, zorg en welzijnspartners.

Preventie in de Buurt

Als professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk samenwerken, maakt dat werken aan een gezondere leefstijl makkelijker en efficiënter. Daarmee draagt samenwerking bij aan de gezondheid van inwoners. Waar GGD en huisarts met andere wijkprofessionals, zoals een wijkverpleegkundige, buurtsportcoach of welzijnsmedewerker, de handen ineen slaan creëren ze kansen voor succesvolle wijkgerichte preventie. 

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ondersteunt professionals bij deze samenwerking. Dat doen we op verschillende manieren:  

  • Op veel plekken werken professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid succesvol samen. Leer van de ervaringen van uw collega’s en ontdek kansen voor uw eigen praktijk? Bekijk de inspirerende voorbeelden.
  • Wijkgericht samenwerken is steeds vaker de praktijk. Maar hoe borgt u een samenwerking in de bestaande structuren? Vanuit Preventie in de Buurt faciliteren we 20 werksessies waarin professionals samen een impuls geven aan hun samenwerking. 
  • Er is al veel materiaal beschikbaar dat u kunt gebruiken om (samen) te werken aan een gezonde leefstijl van inwoners. Kijk op de materialenpagina samenwerking met de eerste lijn. Daar vindt u ook het handige Werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk.
  • Voor professionals in de huisartsenpraktijk is het Overzicht van online interventies beschikbaar. Daarmee kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten die aan hun leefstijl willen werken verwijzen naar een app of een programma of cursus op internet.  

Twee videoportretten over verbinden preventie, zorg en welzijn

Verbinden preventie, zorg en welzijn binnen gemeentebestuur

Jur Botter, wethouder gemeente Haarlem, vertelt over de noodzaak van integraal gemeentelijk beleid rond preventie, zorg en welzijn. Welke keuzes maak je en hoe kun je de GGD en zorgverzekeraars beter inzetten, bijvoorbeeld door de onderlinge afstemming van data? Bekijk het videoportret

 

Verbinden preventie, zorg en welzijn in de praktijk

Bas Vosbeek, Gezondheidsmakelaar GGD Gelderland Zuid, vertelt over samenwerken met professionals binnen zorg en welzijn in de wijk. Wat zijn succesfactoren en wat is je meerwaarde als preventie-professional vanuit een GGD? Bekijk het videoportret

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer