Met de ‘uitdagingen in de zorg’ zoals de toename van chronisch zieken en de daarbij komende kosten en werkdruk bij professionals, biedt samen werken aan wijkgerichte preventie veel kansen. Professionals uit de publieke gezondheid, huisartsenpraktijk, welzijn en andere eerstelijns professionals werken steeds vaker samen aan de gezondheid van wijkbewoners. Maar wat is er voor nodig om duurzaam samen te werken en hoe pakt u dat voor ‘uw’ wijk aan?

Voor samen werken aan gezondheid is het nodig dat professionals in de wijk elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen, wat de samenwerking hen oplevert en dat er werkafspraken zijn gemaakt. Een lokale werksessie kan helpen structurele samenwerking te bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. In een werksessie gaan lokale professionals en inwoners een dagdeel aan de slag. Ze gaan met elkaar in gesprek over:

  • Het wijkgezondheidsprofiel.
  • Gezamenlijke prioriteiten in het verbeteren van de gezondheid.
  • De sociale kaart.
  • Verbeterpunten in de onderlinge verwijzing en samenwerking.
  • Concrete (samen)werkafspraken.

Aan de slag met de Toolkit lokale werksessie

U kunt nu gebruik maken van de Toolkit lokale werksessie Samenwerken aan gezondheid in de wijk. Daarmee kunt u aan de slag als u zelf een werksessie wilt organiseren in uw wijk, buurt of dorp. De toolkit bevat het draaiboek met de opzet van de bijeenkomst en werkvormen. Ook een handige tijdlijn met praktische informatie en tips over stappen die u kunt zetten voorafgaand aan, tijdens en na de werksessie, ontbreekt niet.
En als u wilt kunt u via het NHGNederlands huisartsengenootschap begeleiding van een NHG-coach voor een geaccrediteerde werksessie inkopen.

In de Toolkit lokale werksessie zijn de ervaringen en materialen verwerkt van twintig lokale werksessies die het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en NHG in 2017-2018 faciliteerden vanuit het project Preventie in de Buurt.

Vragen?

Neem contact op via gezondleven@rivm.nl met vermelding van Preventie in de Buurt.

Ervaringen werksessies

Goede werkvormen, een hoge betrokkenheid en een uitstekende sfeer kenmerken de werksessies. Het afwisselende programma werkt stapsgewijs toe naar duurzame samenwerkingsafspraken. Wel blijkt dat één werksessie hiervoor vaak niet genoeg is. Dat is wat deelnemers aan een werksessie in de evaluatie teruggeven.

"De werksessie hielp om van de professionals uit verschillende domeinen te horen wie er in de wijk werkt en wat het aanbod is. Het heeft inzicht gegeven in wat we doen. Maar het vergt wel onderhoud en vervolgacties."

"Ik zie duidelijk dat veel vragen in de praktijk huisartsoverstijgend zijn. Voor betere oplossingen voor patiënten is samenwerking met andere partners nodig."

Meer over de ervaringen met de 20 werksessies leest u in het e-magazine Samenwerken aan gezondheid in de wijk.

Een half jaar na de werksessie…

Tijdens werksessies in Munstergeleen, Nijverdal, Westerbork, Veenendaal en Hilversum maakten professionals samenwerkingsplannen voor de wijk.
Hoe staat het een half jaar later met deze plannen?

Marieke Cloosterman, Marieke van Cruijningen, Tineke Posthoorn, Heleen Glazema en Diek Scholten vertellen over de opbrengsten en quick wins.

Lees meer