U bent hier

Een half jaar na de werksessies...

Tijdens werksessies die met ondersteuning van Preventie in de Buurt plaatsvonden, maakten professionals samenwerkingsplannen voor de wijk. Hoe staat het een half jaar later met deze plannen?

Westerbork

Portretfoto Tineke Posthoorn, welzijnswerk Midden-Drenthe‘De werksessie was erg waardevol. Anders waren we nooit met het onderwerp preventie aan de slag gegaan,’ vertelt Tineke Posthoorn van Welzijnswerk Midden-Drenthe. ‘Er is meer draagvlak voor preventie binnen welzijn gekomen. En er is nu een stuurgroep bezig met een plan voor een gezonder Westerbork.’

Eerste winstpunten

Tineke is blij is met de opbrengsten van de werksessie die plaatsvond in juni 2017. Die bijeenkomst werd gekenmerkt door een energieke sfeer, serieuze inzet van de ongeveer twintig lokale professionals en support van de wethouder, huisartsen en de directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe. Door de gekozen werkvormen deed iedereen actief mee en maakten deelnemers kennis met onbekenden. Duidelijk werd dat mensen uit de publieke gezondheid, zorg en welzijn elkaar niet goed kennen en de deelnemers realiseerden zich dit. Dat was al een eerste winst. Ze kennen elkaar nu en weten van elkaar wat ze doen. Daarnaast benoemden de deelnemers tijdens de werksessie drie prioritaire thema’s, namelijk leefstijladvisering bij lage SES-groepen, eenzaamheid en psychische gezondheid (zoals stress, rouw en welbevinden).

Gezonder Westerbork

Vanuit de werksessie is een stuurgroep geformeerd, met onder andere een huisarts, het welzijnswerk en de ROS. De leden werken aan een integraal plan om de inwoners van Westerbork gezonder te maken. En verder is afgesproken dat de werkgroep ‘Gezond in Midden-Drenthe’ (bestaande uit een buurtsportcoach, JOGG-regisseur, leefstijlcoach en jeugdverpleegkundige) alle partijen regelmatig uitnodigt om de kennismaking te verbreden en elkaar te blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen en activiteiten voor bewoners.

Veenendaal

Portretfoto Heleen Glazema‘In Veenendaal is de werksessie rondom het JES-gebied (JES: Jan Roeckplantsoen, Engelenburg-Noord, Schrijverspark) voorbereid met de werkgroep van Gezond in…’, vertelt Heleen Glazema van GGD regio Utrecht. ‘Deze werkgroep kreeg vanuit de bijeenkomst input voor thema’s waar ze de komende vier jaar mee aan de slag gaan: laaggeletterdheid, werk en inkomen, stress en spanningsklachten, leefstijl bij kinderen/volwassenen. Het is prettig te weten dat er door de bijeenkomst draagvlak is voor deze thema’s.’ Daarnaast denkt er nu ook een huisarts mee met de werkgroep.

Het JES-café

Heleen: ‘De bijeenkomst liet goed zien hoe waardevol het is elkaar te ontmoeten, om zo een sterk netwerk in de wijk neer te zetten. We hebben nu afgesproken dat we drie keer per jaar een wijkbijeenkomst organiseren. Dit JES-café heeft een inhoudelijk gedeelte en ruimte voor ontmoeting. De contactgegevens van deelnemers wisselen we uit, zodat we elkaar snel weten te vinden als we willen doorverwijzen.’

Quick wins

‘In Veenendaal haalden we uit de werksessie ook mooie resultaten die direct zichtbaar zijn.’ aldus Heleen. ‘Zo presenteerde de sportserviceorganisatie hun beweegaanbod aan huisartsen, zodat die nu beter weten waar zij hun patiënten naar kunnen doorverwijzen. Nieuw in de wijk is wandelen met de huisarts voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening, opgezet door het gezondheidscentrum in samenwerking met sportservice. Wekelijks loopt iemand van sportservice, een diëtist, fysiotherapeut of huisarts mee met een groep. En tot slot: een paar dagen na de werksessie meldde de wijkmanager van de gemeente al dat ze het zo gewenste watertappunt bij het buurthuis had geregeld!’

Hilversum-Zuid

Portretfoto Diek ScholtenDiek Scholten van Stichting Eerstelijnssamenwerking Hilversum Zuid (SEHZ) vertelt dat de voorbereiding aanvankelijk vooral bij het samenwerkingsverband lag. ‘Tijdens de werksessie stond een groep professionals op die verder wilde met de uitwerking van de plannen. En nu bestaat de werkgroep uit een buurtsportcoach, welzijnswerker, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut en mijzelf als coördinator van het samenwerkingsverband. Het afgelopen half jaar kwamen we twee keer bij elkaar. We spraken over hoe je elkaar kunt vinden in de wijk. Mijn tip voor als je zo’n werkgroep start: bespreek de belangen van elke professionals in de werkgroep en neem de tijd om elkaars taal te begrijpen.’

Netwerk en aanbod inzichtelijk maken

‘Het voorstel is nu een digitaal wijkplatform ontwikkelen’, vertelt Scholten. ‘Daar kunnen bewoners en professionals zien welk formeel en informeel aanbod beschikbaar is in de wijk. Een communicatiebureau zorgt voor de projectleiding. De opstartkosten betalen we vanuit het samenwerkingsverband. Verder onderzoeken we ook of er een gemeente- en sportloket op de drie locaties van het samenwerkingsverband kan komen, zodat je fysiek dicht bij elkaar zit en je elkaar snel vindt.’

Trekker nodig

Diek Scholten: ‘De werksessie heeft bij ons duidelijk als vliegwiel gefungeerd. Voor het vervolg is het belangrijk dat je een trekker hebt en een werkgroep die de uitvoering verder oppakt in de wijk.’

Meer weten over werksessies Preventie in de Buurt? 

Kijk bij Een lokale werksessies in uw wijk.  

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer