De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond zorgen ervoor dat inwoners van alle leeftijden in beweging komen. Carl Verheijen vertelt over de totstandkoming van de samenwerking, die nu niet meer weg te denken is uit de Nijkerkse benadering van positieve gezondheid.

Dit voorbeeld past bij de succesfactor Draagvlak en borging van de Gezonde Wijkaanpak.

RollatorFit

De buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief en Gezond verzorgen beweegactiviteiten voor uiteenlopende doelgroepen, van ‘Beweegprikkels Plus’ voor de allerjongsten tot ‘RollatorFit’ voor senioren. Om zo’n breed aanbod mogelijk te maken, werken de buurtsportcoaches samen met onder andere scholen, sportverenigingen en kinderdagverblijven. Het ontbrak in Nijkerk lange tijd aan coördinatie tussen die verschillende domeinen. De aanstelling van buurtsportcoaches maakte het mogelijk om bestaande initiatieven te verbinden, vertelt Carl Verheijen. Hij was als directeur van twee gezondheidscentra nauw betrokken bij Nijkerk Sportief en Gezond. ‘Dankzij het laagdrempelige beweegaanbod maken veel inwoners kennis met sport. Zo kunnen we beweging stimuleren en eenzaamheid tegengaan en houden we mensen uit de zorg.’

Natuurlijke samenwerking

De samenwerking met partners kwam volgens Verheijen ‘heel natuurlijk’ tot stand. ‘Via de gemeente ben ik met verschillende partijen gaan praten. Nijkerk is niet zo groot, dat heeft als voordeel dat we elkaar goed kennen.’ Omdat de gemeente geen buurtsportcoaches zelf in dienst kan nemen, is een aparte stichting in het leven geroepen die in opdracht van de gemeente werkt. Deze stichting schakelt Sportimpuls.nl in voor de buurtsportcoaches, het bestuur van de stichting houdt toezicht op de uitvoering. Verheijen: ‘Zo is de gemeente in staat om op een goede manier verantwoording af te leggen.’

Van trekker naar duwer

In eerste instantie had Verheijen een trekkersrol. Toen de samenwerking geformaliseerd werd, kreeg hij meer een duwersrol. ‘We hebben met alle partijen een contract afgesloten met afspraken over onder andere hun inzet. Dat was belangrijk omdat het Rijk op basis onze gezamenlijke inzet extra budget verstrekt. Ook als een school een sporthal ter beschikking stelt, telt dat mee.’ Alle partijen hielden elkaar scherp in het naleven van de afspraken. Helaas was er geen mogelijkheid om de effecten van alle activiteiten goed te monitoren, vertelt Verheijen. De Diabetes-challenge vormt daarop een uitzondering: ‘Daar zien we dat elke geïnvesteerde euro 4,5 euro oplevert in het sociaal domein.’

Positieve gezondheid

Verheijen, tegenwoordig werkzaam bij het Institute for Positive Health, stelt achteraf vast dat Nijkerk Sportief en Gezond een belangrijke bijdrage levert aan de benadering van positieve gezondheid. ‘Samen met de gezondheidscentra en de welzijnspartijen ontstaat een aanbod waarin alle zes dimensies van positieve gezondheid terug te herkennen zijn.’ Dat was, geeft hij eerlijk toe, vooraf niet de opzet, maar vormt nu wel een stevige basis voor de brede kijk op gezondheid die ook in Nijkerk enthousiast wordt omarmd. ‘De gemeente wil verder met Nijkerk Sportief en Gezond. Er is echt een beweging naar positieve gezondheid op gang gekomen.’

Over dit project