Het Tilburgse Gezondheidscentrum Reeshof besteedt veel aandacht aan de evaluatie van projecten. Daarnaast is efficiency een belangrijk aandachtspunt voor directeur Frans van Muilwijk. Hoe voorkomt hij dat samenwerkingsverbanden onnodig veel tijd kosten? 

Dit voorbeeld past in de stap Monitor en evalueer van de Gezonde Wijkaanpak.

Netwerk verstevigen

Gezondheidscentrum Reeshof investeert veel in samenwerking. ‘Voor alle projecten die we doen, zoeken we de samenwerking op’, vertelt directeur Frans van Muilwijk. ‘Zo verstevig je je netwerk.’ Een wijkprofiel helpt om daarin een goede start te maken. Wat Van Muilwijk betreft is een wijkprofiel geen doel op zich maar een manier om de dialoog over lokale gezondheidsproblemen op gang te krijgen. ‘Daardoor heb ik onder andere veel contact met de wijkmanager. We bespreken gegevens en cijfers met elkaar. En ik denk mee over bijvoorbeeld veiligheid in de wijk, betrokkenheid en zorg voor elkaar.’

Het aantal verwijzingen daalt

Van Muilwijk hecht veel belang aan monitoring en evaluatie: wat zijn de effecten van samenwerkingsprojecten? ‘Met de gegevens van onze praktijk proberen we daar antwoord op te geven.’ Als voorbeeld noemt hij de aanstelling van een praktijkondersteuner GGZGeestelijke gezondheidszorg. ‘Sindsdien daalt het aantal verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ. Iets vergelijkbaars hebben we voor onze consulent maatschappelijke ondersteuning gedaan. We vonden geen verschil in het aantal consulten, maar met een vragenlijst hebben we wel een betere kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie onder patiënten gemeten. Dat is ook winst.’

Struikelblokken

Samenwerken gaat niet vanzelf. Van Muilwijk ziet in de praktijk verschillende struikelblokken. Zoals het feit dat gemeenten vaak willen overleggen op visie- en beleidsniveau. ‘Voor individuele huisartsen is het lastig om daar tijd voor te maken.’ Van Muilwijk ziet vooral kansen bij groepspraktijken en gezondheidscentra. ‘Daar is vaak een manager die meer tijd heeft om zich met projecten bezig te houden.’ Bij de uitvoering van een project ziet hij het liefst een arts in de rol van trekker: ‘Een arts kent de dagelijkse praktijk van een volle wachtkamer.’

Krachten bundelen

En individuele huisartsen? Die doen er goed aan om hun krachten te bundelen. Hij vertelt dat verschillende huisartsen in Tilburg samen een praktijkverpleegkundige ouderenzorg hebben aangesteld. ‘Dat heeft de efficiency op het gebied van ouderenzorg enorm verbeterd.’ Ook in overleg met de gemeente kan het handig zijn om de handen ineen te slaan: ‘Ons gezondheidscentrum heeft goed contact met twee huisartspraktijken in de wijk. Op beleids- en visieniveau kan ik ook namens hen spreken. Dat werkt efficiënt en zorgt ervoor dat ook de inzichten van huisartsen op dat niveau meetellen.’

Aan de slag met een wijkscan?

Kijk op Loketgezondleven.nl voor de bouwstenen van een wijkgezondheidsprofiel.

Over dit project

  • Project: samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein
  • Financiering: module ouderenzorg, GEZ-financiering
  • Naam: Frans van Muilwijk
  • Rol: directeur gezondheidscentrum
  • Gemeente: Tilburg
  • Website: Gcreeshof.nl