Het project Gezonde Wijken in de regio Nijmegen is opgezet voor een beter geïntegreerde samenwerking tussen preventie, welzijn en zorg. Met als doel: goede zorg en ondersteuning voor de inwoners van Nijmegen en omgeving. Om een goede basis te leggen, heeft het project de huidige samenwerking in beeld gebracht. Jacqueline Philipsen van ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  Robuust vertelt er over.

Dit voorbeeld past in de stap Breng de gezondheidssituatie in kaart van de Gezonde Wijkaanpak.

Op ideeën brengen

Voor elke wijk en gemeente in de regio Nijmegen heeft Gezonde Wijken een interactieve presentatie samengesteld. Bekijk bijvoorbeeld de presentatie van Wijchen. Elke presentatie ontsluit informatie over het gezondheidsprofiel, sleutelfiguren in de zorg en bestaande preventieve samenwerkingsprojecten. ‘Zo zien professionals wat er in de wijk gebeurt en wie er werkzaam zijn’, vertelt programmamanager Jacqueline Philipsen van ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  Robuust. ‘Daarnaast hopen we met de voorbeelden andere professionals op ideeën te brengen.’ De partners uit het project hebben de informatie verzameld. Ze broeden nog op werkafspraken om de informatie actueel te houden.

Regio Nijmegen op één lijn

Gezonde Wijken valt onder ‘Regio Nijmegen op één lijn’. Daarin zijn verschillende partijen verenigd die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen gezamenlijk willen verbeteren en vernieuwen. Dat gebeurt door verschillende partijen bij elkaar te brengen, door het verbinden van strategische doelen aan de dagelijkse praktijk in de wijk, en door het aanjagen van de lokale samenwerking.

Driehoek en trekkersrol

Philipsen laat een afbeelding zien van een driehoek die staat voor de samenwerking tussen publieke gezondheid (gezondheidsmakelaar), zorg (wijkverpleegkundige) en welzijn (socialeprofessional). ‘In elke wijk streven we naar deze driehoek. Een van deze drie personen kan de trekkersrol vervullen. Het is wel belangrijk dat deze persoon goed wordt ondersteund en dat er voldoende draagvlak voor de trekkersrol is — vanuit de eigen organisatie en vanuit de andere professionals in de wijk.’

De rol van de huisarts

De patiënt staat in het midden van de driehoek, ondersteund door de huisarts en andere professionals in de wijk. ‘De burger staat centraal’, legt Philipsen uit. ‘De huisarts biedt burgers toegang tot zorg, in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige. De huisarts kan burgers doorverwijzen naar andere professionals in de wijk. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat huisartsen goed weten hoe en naar wie ze kunnen doorverwijzen.’

Uitwisselingsbijeenkomsten

Een speciaal ‘aanjaagteam’ probeert de samenwerking in de wijken te stimuleren. ‘Dat gebeurt onder andere met een uitwisselingsbijeenkomst die we twee keer per jaar organiseren’, vertelt Philipsen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen, gezondheidsmakelaars en sociale wijkteams. ‘We bieden ze een combinatie van inspirerende workshops en goede voorbeelden uit de regio. Tegelijkertijd leren ze elkaar beter kennen en dat is belangrijk om goed te kunnen samenwerken.’

Bekijk een video over de samenwerking in de regio Nijmegen: Samen werkt beter!

Over dit project

  • Project: Gezonde Wijken
  • Financiering: betrokken partijen
  • Naam: Jacqueline Philipsen
  • Rol: programmamanager ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  Robuust
  • Gemeente: Nijmegen en omgeving