Beuningenaren waren in 2012 gemiddeld zwaarder dan inwoners van omliggende gemeenten. Die constatering was aanleiding voor de Fitkuur: volwassenen met overgewicht krijgen een jaar lang begeleiding bij het verliezen van gewicht. Huisarts Guido Adriaansens: 'Ik hoef patiënten met overgewicht nu niet meer in de kou laten staan.'

Dit voorbeeld past bij de stap Maak een plan met een mix van (erkende) interventies van de Gezonde Wijkaanpak.

Wijkanalyse

'De Fitkuur begon met een wijkanalyse van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst in 2012.' vertelt Adriaansens. 'Veel huisartsen zijn zich onvoldoende bewust van gezondheidsproblemen op dorpsniveau. De wijkscan maakt die problemen duidelijk en blijkt een goede aanpak om bewustwording te creëren. Vervolgens hebben we een thema gekozen; dat werd overgewicht. Er was al aanbod dat aansluit bij mensen met diabetes, COPDchronische bronchitis en longemfyseem  en jongeren. We wilden iets gaan doen voor volwassenen die nog geen gezondheidsproblemen hebben. Mensen die niet zo opvallen, ze zijn vaak gewoon aan het werk, maar worden wel ieder jaar wat zwaarder.'

Samenwerken

Huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben in een vroeg stadium de gemeente Beuningen betrokken bij het project vanwege de vele ingangen die een gemeente heeft en ook vanwege financiële ondersteuning. Adriaansens: ‘De gemeente betaalde bijvoorbeeld de mailing die we aan 7.000 gezinnen stuurden: een brief met vragenlijst en buikmeetlint. Dat heeft goed gewerkt. Het blijft nodig dat we regelmatig samenkomen als betrokkenen, zoals wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, gedragsdeskundige, diëtist, de gemeente en gezondheidsmakelaar van de GGD. Continue veranderingen, bijvoorbeeld in de vergoedingen van de zorgverzekeraars voor deelnemers, maken bijstellingen van het protocol noodzakelijk.
VGZ en CZ stimuleren huisartsen om in de eerste lijn zinvolle projecten op te pakken vanuit de Regioprestatie. De financiële vergoeding hiervan gebruiken we om het werk rond de Fitkuur eenvoudiger te maken, te zorgen voor minder papierwerk. En om de Fitkuur bekender te maken bij huisartsen en praktijkondersteuners in de regio.’

Deelname aan de Fitkuur

De wijkverpleegkundige begeleidt de deelnemers en monitort hun proces, ook na afloop. Ze doet de intake voor de Fitkuur, geeft uitleg hoe de kuur werkt en over vergoedingen. Wie aan de criteria voldoet en vooral goed gemotiveerd is, komt na een gesprek met de huisarts of praktijkondersteuner in aanmerking voor deelname. Adriaansens: ‘Deelnemers krijgen een jaar lang persoonlijke begeleiding van de wijkverpleegkundige en van de diëtist, gedragsdeskundige en fysiotherapeut. Ook kunnen ze meedoen aan een supermarktrondleiding en groepssessies.
We zitten op de goede weg, al zo’n 130 mensen deden of doen de Fitkuur en het gemiddelde gewichtsverlies bedraagt negen kilo. Mensen geven aan zich zekerder te voelen, ervaren een betere conditie, minder lichamelijke klachten en gaan bijvoorbeeld weer met plezier naar een feestje. We merken dat mensen er onderling over praten. Dat is wat we graag willen, dat dit soort gezondheidsinitiatieven werken als een olievlek en mensen elkaar informeren en motiveren.’ Zo is bijvoorbeeld een aantal deelnemers een wandelgroepje gestart.

'Als huisarts word ik blij van de Fitkuur,’ zegt Adriaansens: ‘omdat ik patiënten met overgewicht iets te bieden heb. Voorheen stond ik erbij en keek ernaar. Nu hebben we een integrale, doelmatige aanpak voor een veel voorkomend gezondheidsprobleem.'

Over dit project