Korte Lijnen is een overleggroep in Gemert-Brakel van onder andere huisartsen, paramedici, de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en de gemeente. Samen organiseren ze een jaarlijks symposium: een concreet doel dat het overleg gaande houdt. Doordat ze elkaar regelmatig spreken, krijgen ze een goed beeld van wat er in de wijk gebeurt. Lees wat Peter Verbruggen erover vertelt. 

Dit voorbeeld past in de stap Voer interventies en activiteiten uit van de Gezonde Wijkaanpak.

Elk jaar een symposium

Huisarts Peter Verbruggen vertelt dat Korte Lijnen bestaat uit drie huisartsen van verschillende praktijken, een praktijkondersteuner GGZGeestelijke gezondheidszorg, een diëtist, een maatschappelijk werker, verschillende therapeuten, een gemeenteambtenaar en een GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’er. ‘Samen organiseren we elk jaar een symposium voor iedereen die iets met gezondheid doet, dus bijvoorbeeld ook de tandarts of de verloskundige.’ Het symposium richt zich elk jaar op een actueel thema. De afgelopen jaren stonden bijvoorbeeld overgewicht, dementie en bewegen centraal.

Een vollediger beeld van de wijk

Het symposium is een goede manier om vakkennis uit te wisselen, maar heeft ook nog een andere rol, vertelt Verbruggen. ‘Een jaarlijks terugkerend symposium is een concrete activiteit waar je samen aan werkt. Dat zorgt ervoor dat je elkaar regelmatig blijft spreken en dat is belangrijk. We houden elkaar op de hoogte, zodat we een volledig beeld krijgen van wat er in de wijk gebeurt. Daardoor weet ik bijvoorbeeld beter hoe ik patiënten kan doorverwijzen als ze willen bewegen maar een sportvereniging te hoogdrempelig vinden.’

Wijkscan toont laaggeletterdheid

Om te weten wat er speelt in de wijk, is het goed om elkaar regelmatig te zien. Een wijkscan vormt een onderbouwde aanvulling, die vaak nieuwe inzichten oplevert. Riky de Veth, kennismanager bij ROSRegionale Ondersteuningsstructuur  Robuust, was enige tijd voorzitter van Korte Lijnen: ‘Hoe is de bevolking nou precies samengesteld? Iedereen heeft daar een eigen beeld bij. Een wijkscan laat zien hoe het echt zit. In dit geval viel vooral de laaggeletterdheid in de wijk op. Dat zorgde voor het besef dat we met sommige bewoners anders moeten communiceren.’ De Veth vertelt dat de overleggroep goed van pas kwam bij de totstandkoming van de wijkscan. ‘Korte Lijnen kwam al regelmatig bij elkaar en hoefde dus geen extra tijd te stoppen in overleg over de wijkscan.’

Tijd besparen

Verbruggen werkt in een gezondheidscentrum waar ook andere disciplines zijn vertegenwoordigd. ‘Bij de oprichting van ons centrum hebben we al gezegd dat we geen eilandjes willen zijn. We willen graag samenwerken, ook buiten het centrum. Betrokkenheid bij de wijk beschouw ik als een maatschappelijke opdracht van huisartsen.’ Daarnaast is Korte Lijnen ook een manier tijd te besparen, vertelt hij. ‘Huisartsen voelen zich vaak overvraagd. Iedereen die iets doet in de wijk, wil vaak even kennismaken. Een gezamenlijk overleg is een stuk efficiënter dan al die losse ontmoetingen.’

Over dit project