Hoe breng je het aanbod van leefstijlinterventies onder de aandacht van de mensen die er het meeste baat bij hebben? In Den Bosch kozen GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en huisartsen voor een spreekuur waarin leefstijl centraal staat. Wim Ooms en Marije Scholtens vertellen erover. 

Dit voorbeeld past in de stap Signaleer en verwijs naar elkaar van de Gezonde Wijkaanpak.

Vindplaats

Vanwege de groei aan welvaartziekten in de wijk wilde Gezondheidscentrum Noord in Den Bosch meer aan preventie doen, vertelt directeur Wim Ooms. ‘De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst heeft goed zicht op alle leefstijlactiviteiten, huisartsen spreken de mensen die het meest bij die activiteiten gebaat zijn. Door samen te werken, kunnen we elkaar en patiënten helpen.’ In overleg met gemeente en zorgverzekeraar koos het centrum voor een spreekuur Samen Gezond, dat afwisselend wordt bemand door een medewerker van de GGD en een buurtsportcoach. Samen Gezond wordt inmiddels aangeboden in vier Bossche gezondheidscentra.

Concrete tips

Marije Scholtens van GGD Hart voor Brabant legt uit hoe patiënten bij het spreekuur terechtkomen. ‘Merken huisartsen of praktijkondersteuners dat de leefstijl van een patiënt extra aandacht nodig heeft? Als de patiënt ervoor open staat, kunnen zij doorverwijzen naar het spreekuur. In dat geval vullen zij samen met de patiënt eerst een korte vragenlijst in. De GGD-medewerker of buurtsportcoach neemt vervolgens contact op met de patiënt om een afspraak te maken voor het spreekuur. Daar krijgen patiënten concrete tips voor een gezonde leefstijl of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een beweegactiviteit.’

Informatiemarkt

Ooms stelt vast dat de bekendheid van het spreekuur toeneemt. ‘Het gaat steeds beter lopen, huisartsen en praktijkondersteuners verwijzen steeds vaker door.’ Een goede impuls voor de bekendheid van het spreekuur is de informatiemarkt rondom de griepprik, die zo’n 3.000 bezoekers trekt. Scholtens: ‘Iedere wijk organiseert dat op zijn eigen manier. Het belangrijkste is dat we mensen laten zien van welke voorzieningen en activiteiten in de wijk ze gebruik kunnen maken.’

Positieve gezondheid

Om inwoners goed te kunnen helpen, gaat het tijdens het spreekuur over gezondheid in de breedste betekenis van het woord, vertelt Scholtens. ‘We praten dus ook over thema’s als welzijn en geluk. We gaan echt het gesprek aan met iemand.’ Daarvoor gebruikt de GGD het bekende spinnenweb met de zes dimensies van positieve gezondheid. Scholtens: ‘Zo kunnen we echt maatwerk leveren en patiënten naar de juiste activiteiten doorverwijzen.’

Zorgverleners ondersteunen

Het spreekuur sluit ook goed aan op de belangstelling onder zorgverleners voor positieve gezondheid, vertelt Ooms. ‘Om hen te ondersteunen, hebben we afgelopen jaar onder andere een themabijeenkomst georganiseerd over positieve gezondheid. Een werkgroep met medewerkers uit alle disciplines werkt nu aan een implementatieplan. Enkele koplopers gaan aan de slag en delen hun ervaringen. Er ligt geen kant-en-klare aanpak, het is nog een zoektocht.’

Over dit project

  • Project: Samen Gezond
  • Financiering: GEZ-gelden (ruimte spreekuur en tijd medewerkers gezondheidscentrum), gemeente (inzet gezondheidsbevorderaar en buurtsportcoach.
  • Naam: Wim Ooms
  • Rol: directeur Gezondheidscentrum Noord in Den Bosch
  • Naam: Marije Scholtens
  • Rol: functionaris gezondheid bij GGD Hart voor Brabant
  • Gemeente: Den Bosch
  • Meer info op: Gcnoord.nu
  • Download: stroomschema doorverwijzen