De huisartsenpraktijk van Hans Peter Jung kiest voor de benadering van positieve gezondheid. Dat leidde in 2016 tot dertig procent minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis. Met dank aan een goede samenwerking met het sociale wijkteam, een verzekeraar met lef en medewerkers die doorvragen.

Dit voorbeeld past in de stap Kies prioriteiten en doelen vanuit een gezamenlijke visie van de Gezonde Wijkaanpak.

Betekenisvol leven

De gezondheidszorg in Nederland richt zich al decennia lang op een maximale levensduur. Met succes: in de jaren vijftig stierven mannen en vrouwen rond hun zestigte, tegenwoordig rond hun tachtigste. Wat huisarts Hans Peter Jung betreft, is nu het tijdperk van de positieve gezondheid aangebroken: ‘Het gaat niet om zo lang mogelijk maar om een betekenisvol leven. We hoeven niet alle kwaaltjes tot in den treure te behandelen. In plaats daarvan gaan we meer uit van de veerkracht van mensen.’

Geen goede prikkel

Dat betekent in de praktijk dat er meer tijd nodig is voor patiënten. In tien minuten kun je best de bloeddruk meten van gespannen patiënten, maar je kunt niet goed doorvragen naar de mogelijke oorzaken van hun stress. ‘Het roer moet om’, vindt Jung. ‘De huidige financiering per verrichting is geen goede prikkel. Een huisarts die een gesprek wil voeren dat langer duurt dan tien minuten, is dief van zijn eigen portemonnee.’ Jungs praktijk ging in gesprek met verzekeraar VGZ en gaf inzage in de boekhouding. ‘We hebben laten zien wat onze omzet is en gevraagd of VGZ op basis daarvan een vast bedrag wil uitkeren in plaats van een vergoeding per consult. Dat durfde VGZ aan.’

Aan de poort

De assistenten van de praktijk spelen een belangrijke rol in het traject, vertelt Jung. ‘Zij proberen te ontdekken of iemand belt met een medisch probleem of dat het om iets anders gaat.’ Soms is het gesprek met de assistent al genoeg, soms is een consult nodig. Dat leidt tot minder werkdruk bij de huisartsen én zorgt ervoor dat ze zich beter kunnen richten op de échte problemen. Ter voorbereiding daarop organiseerde de praktijk samen met het sociale wijkteam enkele bijscholingsdagen over positieve gezondheid. Daarnaast is positieve gezondheid regelmatig onderwerp van gesprek op de praktijk. Jung: ‘Het is echt een cultuuromslag, voor patiënten en voor ons team.’

Meer tijd per consult

De cijfers tonen Jungs gelijk aan: zijn praktijk verwees in 2016 dertig procent minder patiënten door naar een ziekenhuis. Tegelijkertijd nam het aantal patiëntcontacten met tien procent af, terwijl het team is uitgebreid met een collega voor twee dagen per week. Met andere woorden: meer tijd per consult. Dat is niet het enige wat veranderd is. Jung is ook intensief gaan samenwerken met het sociale wijkteam. ‘Twee keer per week schuiven we aan. Wij denken bijvoorbeeld mee over de vraag of het verantwoord is om eerst zonder medicijnen op zoek te gaan naar een oplossing. En andersom leren wij welke niet-medische oplossingen er voorhanden zijn in de regio.’

Over dit project